2014 29-01 Vedtekter pensjonistakademiet – gjeldende