5/2-20 – Johannes Bergh : « Populisme, fragmentering og polarisering i norsk politikk »

Bergh er statsviter (ph.d.) fra UiO ansatt ved Institutt for
samfunnsforskning (ISF).
Han er en av våre fremste valgforskere og forfatter av flere bøker og tidsskriftartikler om valg og demokrati. Bergh leder Stortingsvalg
undersøkelsen ved ISF og var tidligere prosjektleder for lokaldemokratiundersøkelsen ved samme institutt.

Johannes Bergh
Johannes Bergh

Johannes Bergh sin presentasjon «Populisme, fragmentering og polarisering i norsk politikk» (pdf)

22/1-20 – Sigrid Hjørnegård « Hvordan redusere utslippene fra norsk matproduksjon? »

Sigrid Hjørnegård (Ås kandidat 1990 ) var leder i Norges Bygdeungdomslag og informasjonssjef i Norges Bondelag (NB) før hun deltok ( pol . statssekr . mm.) i den rødgrønne regjeringen 2005 2011 . Sigrid hadde så en direktørstilling i Energi Norge før hun vendte tilbake til NB (ass. g en sekr ., 2018; gen .s ekr ., våren 2019)

Sigrid Hjørnegård
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård sin presentasjon 22/1-20: Hvordan redusere utslippene fra norsk matproduksjon? – (pdf)

13/11-19 Kjell Stenstadvold: « Har USA grunn til å bekymre seg for Kina? Om Kinas økonomiske og industrielle utvikling. »

Stenstadvold var lærer og forsker ved Norges Handelshøyskole i 12 år. Deretter arbeidet han i oljeindustrien i 7 år, var direktør i NHOs bransjeforening for metallurgisk industri og miljøsjef for hele prosessindustrien de neste 6 årene. De siste 18 år av sitt yrkesliv arbeidet han i Hydro, hvorav i Kina i perioden 1998-2002.

Stenstadvold sin presentasjon 13/11-19: Har USA grunn til å bekymre seg for Kina? Om Kinas økonomiske og industrielle utvikling (pdf)

30/10-19 Bente Hagem: « Hvilke faktorer påvirker utviklingen av strømprisen i Norge? »

Hagem (MSc Industriell økonomi, NLH) er tidligere direktør i Gilde og Statoil, nå direktør i Statnett. Hun har bred internasjonal erfaring, er styreleder i European Network of Transmission System Operators for Electricity i Brussel og sterkt engasjert i å realisere et felles europeisk kraftmarked.

Bente Hagem sin presentasjon 30/10-19: Hvilke faktorer påvirker utviklingen av strømprisen i Norge? (pdf)

2/10-19 Ragnhild Halvorsen: « Uvanlige matreaksjoner, allergi, intoleranse eller noe helt annet »

Halvorsen er lege og spesialist i immunologi. Som overlege ved Voksentoppen Senter for Astma og Allergi har hun arbeidet med metodikk for studier av matallergi hos barn. Hun har skrevet bok-kapitler og bidratt til en allergikokebok. Hun er styremedlem i Eldre legers forening og er en aktiv og samfunnsinteressert pensjonist.

Ragnhild Halvorsen

Ragnhild Halvorsens presentasjon 2/10-19: «Uvanlige matreaksjoner, allergi, intoleranse eller noe helt annet» (pdf)

18/9-19 Knut Bjørlykke: « Forbruk og produksjon (gruvedrift) av de geologiske metallressurser – utfordringer for miljøet globalt og lokalt»

Bjørlykke har vært professor i Bergen og Oslo og er mest kjent for sine studier i geokjemi, sedimentologi og oljegeologi. Han deltar aktivt i den offentlige debatten om energi og miljø, og hvordan gruvedrift av metaller knyttet til det grønne skiftet, f.eks. i batterier til elbiler, påvirker miljøet.

Knut Bjørlykke

Knut Bjørlykke sin presentasjon 18/9-19: Forbruk og produksjon av de geologiske metalressurser (pdf)

Åpent for alle som ønsker å være medlem