2/6-21 – Per Edgar Kokkvold: «Boris og brexit». + Årsmøte, Sted: kinosalen i Kulturhuset

Kokkvold var leder av Kringkastingsrådet 2014-2017, kommentator og avisspaltist. Før det generalsekretær i Norsk Presseforbund 1996-2013, medlem og leder av Pressens Faglige Utvalg (PFU) 1988-1996, utenrikskommentator og utenriksredaktør samt redaktør i Arbeiderbladet (nå Dagsavisen) 1973-1996.

NB!: Møtet vil foregå i kinosalen i Kulturhuset. kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig. Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com

Årsmøte
Umiddelbart etter foredraget vil vi avholde foreningens årsmøte.
Last ned og les innkalling og sakspapirer her (pdf).
Dokumentene vil ikke bli vist under møte, ta med egen utskrift hvis du vil ha teksten foran deg.

Protokoll fra årsmøtet 2/6- 21 (pdf)

Smittevernhensyn
1.       Alle deltakere må ha minst en dose vaksine for minst tre uker siden (må være beskyttet, ref. FHI).
2.    For øvrig gjelder vanlige smittevernreglement
3.       Påmelding er nødvendig. Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com
4.       Ta med yttertøy inn i salen.
5.       Styret kan ikke tilby «Pensjonistlunsj» etter foredraget.
Vel møtt!

19/5-21 – Avlyst! – Representant(er) for Oljefondet: «Oljefondet – etablering, utvikling, aktuelle problemstillinger»


Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 19. mai.

Det betyr at møtet om oljefondet avlyses.

Styret har ført en dialog med Oljefondet om å få en foredragsholder til å fortelle oss om virksomheten.

Avtalen er blitt at kommunikasjonssjef Thomas Solberg Sevang kommer, forhåpentlig i følge med Nicolai Tangen (leder).

Oljefondets pressetalsmann Thomas Solberg Sevang
Oljefondets pressetalsmann Thomas Solberg Sevang

5/5-21 – Avlyst! – Brit Salbu: «Thorium som ressurs for kjernekraft i Norge – hva er potensialet og dagens situasjon?»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 5. mai.

Det betyr at møtet med Brit Salbu avlyses.

Salbu er kjernekjemiker (dr.grad fra UiO) og ble ansatt som inst.sjef og deretter professor ved NMBU fra 1987. Hun ledet et senter for fremragende forskning om stråling, mennesker og miljø (2013-2020), har ledet internasjonale komiteer (NATO, IAEA), er rådgiver for Kriseutvalget og medlem av Videnskapsakademiet og Royal Society of Chemistry (Storbrit.). Hun har mottatt mange priser og ble nylig ridder av 1. kl. av St. Olavs Orden.

21/4-21 -Avlyst! – Eva Nordlund: «Arbeidsinnvandring – er det en fordel eller ulempe for Norge?»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 21. april.

Det betyr at møtet med Eva Nordlund avlyses.

Eva Nordlund fra Nes på Romerike, Oslo-borger siden 1988, har de siste åra pendlet mellom Oslo, Spania og Nes. Eva jobbet 18 år i NRK (progr.leder Dagsnytt 18, Søndagsavisa mm.), før hun kom til Nationen.

Hun arbeidet også to år ved ambassaden i Pakistan, var nestleder i Nei til EU (1991-1995) og har eksamen i EF-rett fra NHH.

7/4-21 – Avlyst! – Einar Risvik: «Fra tradisjonell bruk til nye muligheter for bygg i norsk kosthold»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 7. april.

Det betyr at møtet med Einar Risvik avlyses.

Risvik (siv.ing. kjemi NTNU, dr. agric.) var sentral ved etablering av forbrukerforskning ved Nofima (Matforsk). Forskningsdirektør samme sted 1995-2013.

I senere år har fokus vært kosthold for barn og eldre. Risvik har skrevet flere bøker og er aktiv i media. Styreleder i stiftelsen Skolematens venner.

24/3-21 – Avlyst! – Kari Klanderud: «Norske fjell gror igjen i et varmere klima»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 24 mars.

Det betyr at møtet med Kari Klanderud avlyses.

Klanderud (hovedfag UiB, dr.grad NMBU) er professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU, med fagområde planteøkologi og effekter av klimaforandringer. Hun er mye i felt og har en stor vitenskapelig produksjon. Sist vi så henne, var i NRK-programmet «Natur i endring».

10/3-21 – Avlyst – Ole Moen: «Ti uker med Biden: USA i støpeskjeen?»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 10. mars.

Det betyr at møtet med Ole Moen avlyses.

Ole Moen tok sin dr.grad i American Studies ved Univ. of Minnesota i 1978, har en mastergrad i samme fagfelt, også fra Univ. of Minnesota, og engelsk hovedfag fra Univ. i Oslo.

Han har i sine USA-studier arbeidet mest med forfatningshistorie, politikk og minoriteter, men er godt oppdatert på en rekke andre felt innenfor kultur og samfunnsliv.

24/2-21 – Avlyst! – Knut Einar Rosendahl: «Kan vi vokse oss ut av klimakrisa?»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 10. februar.

Det betyr at møtet med Knut Einar Rosendahl avlyses.

Rosendahl er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU. Han er utdannet cand.polit. og dr.philos. ved UiO.

Hans forskningsområder er miljø- og energiøkonomi, med spesielt fokus på klimapolitikk. Han er leder for Teknisk beregningsutvalg (TBU) Klima.

Foredraget etterfølges av årsmøtet i Pensjonistakademiet.

Professor Knut Einar Rosendahl

10/2-21 – Avlyst – Sylvi Haldorsen: «Oaser før og nå – om vannressurser i ørkenen»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 10. februar.

Det betyr at møtet med Sylvi Haldorsen avlyses.

Haldorsen er dr.philos. fra Universitetet i Bergen og var professor i geologi ved NMBU 1989-2009.

Hun har vært visepresident i Den internasjonale geologiske unionen (IUGS) 2004-2008 og har ledet UNESCOs Geoscience Programme. I de siste årene har hun vært med i ledelsen av et internasjonalt nettverk innen grunnvann og klima.

Bildet er tatt av Mostafa Elturkey fra Pixabay

27/1-21 – Avlyst! -Atle Fretheim: «Hva veit vi om virkningen av tiltaka mot koronasmitte?»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 27. januar.

Det betyr at møtet med Atle Fretheim om koronasmitte avlyses.

Fretheim er fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet og professor II ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han er utdannet lege, men har de siste 20 årene jobbet mest som forsker. Han forsøker blant annet å bidra til mer og bedre bruk av forskning i helsepolitiske beslutningsprosesser.

Møtet vil foregå i Aastveit auditorium i Bioteknologibygningen kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig. Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com

Åpent for alle som ønsker å være medlem