Avlyst! 12/1-22 – Jørund Rolstad: «Skogbranner rundt om i verden – verre enn før? Hvorfor – og hva med lille Norge? «

Foredragsmøtet 12. januar avlyses

Styret har vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha dette møtet.

Rolstad er dr.agric. i viltforvaltning fra NMBU i 1989, etter det seniorforsker (primært skoghistorie, skogbrann og biologisk mangfold) ved NIBIO. Han ledet det 4-årige NFR-prosjektet «ClimFire» som så nærmere på hvilke effekter klimaendringene kan få for skogbranner i Norge. Brannsommeren 2018 var han hyppig gjest i mediene.

24/11-21 – Knut Einar Rosendahl: «Kan vi vokse oss ut av klimakrisa?»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.

Rosendahl er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU. Han er utdannet cand.polit. og dr.philos. ved UiO.
Hans forskningsområder er miljø- og energiøkonomi, med spesielt fokus på klimapolitikk.

Han er leder for Teknisk beregningsutvalg (TBU) Klima.

Knut Einar Rosendahl sin presentasjon 24/11-21: «Kan vi vokse oss ut av klimakrisa?» (pdf)

10/11-21 – Nicolai Tangen: «Oljefondet – etablering, utvikling, aktuelle problemstillinger»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.

Tangen har gått Forsvarets russiskkurs, har sin økonomiutdanning fra Wharton School of Finance i USA samt mastergrader i hhv. kunsthistorie og organisasjonspsykologi.

Hele hans yrkesliv har vært knytta til finansnæringa, som analytiker og fondsforvalter, før han grunnla og ble sjef for investeringsfondet AKO Capital i 2005.

Fra 1.9.20 har Tangen vært administrerende direktør for Oljefondet.

27/10-21 – Sylvi Haldorsen: «Oaser før og nå – om vannressurser i ørkenen»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.

Haldorsen er dr.philos. fra Universitetet i Bergen og var professor i geologi ved NMBU 1989-2009.
Hun har vært visepresident i Den internasjonale geologiske unionen (IUGS) 2004-2008 og har ledet UNESCOs Geoscience Programme.

I de siste årene har hun vært med i ledelsen av et internasjonalt nettverk innen grunnvann og klima.

Sylvi Haldorsen sin presentasjon 27/10-21: «Oaser før og nå – om vannressurser i ørkenen» (pdf)

13/10-21 – Kari Klanderud: «Norske fjell gror igjen i et varmere klima»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.

Klanderud (hovedfag UiB, dr.grad NMBU) er professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU, med fagområde planteøkologi og effekter av klimaforandringer.

Hun er mye i felt og har en stor vitenskapelig produksjon. Sist vi så henne, var i NRK-programmet «Natur i endring».

Kari Klanderud sit foredrag 13/10-21: «Norske fjell gror igjen i et varmere klima» (pdf)

29/9-21 – Brit Salbu: «Thorium som ressurs for kjernekraft i Norge – hva er potensialet og dagens situasjon?»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.

Salbu er kjernekjemiker (dr.grad fra UiO) og ble ansatt som inst.sjef og deretter professor ved NMBU fra 1987.
Hun ledet et senter for fremragende forskning om stråling, mennesker og miljø (2013-2020), har ledet internasjonale komiteer (NATO, IAEA), er rådgiver for Kriseutvalget og medlem av Videnskapsakademiet og Royal Society of Chemistry (Storbrit.).

Hun har mottatt mange priser og ble nylig ridder av 1. kl. av St. Olavs Orden.

Brit Salbu sin presentasjon 29/9-21: «Thorium som ressurs for kjernekraft i Norge – hva er potensialet og dagens situasjon?» (pdf)

15/9-21 – Ole Moen: «USA etter presidentvalget»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.
Husk påmelding til: anders.heen8@gmail.com pga. eventuell smittesporing.

Ole Moen tok sin dr.grad i American Studies ved Univ. of Minnesota i 1978, har en mastergrad i samme fagfelt, også fra Univ. of Minnesota, og engelsk hovedfag fra Univ. i Oslo.

Han har i sine USA-studier arbeidet mest med forfatningshistorie, politikk og minoriteter, men er godt oppdatert på en rekke andre felt innenfor kultur og samfunnsliv.

Ole Moen sin presentasjon 15/9-21 : «USA etter presidentvalget» (pdf)

1/9-21 – Atle Fretheim: «Hva VEIT vi om virkningen av tiltaka mot koronasmitte?»

Dette møtet vil bli holdt i Festsalen, Urbygningen, fordi det fortsatt er koronarestriksjoner ved NMBU og press på de store auditoriene.
Husk påmelding til: anders.heen8@gmail.com pga. eventuell smittesporing.

Fretheim er fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet og professor II ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Han er utdannet lege, men har de siste 20 åra jobbet mest som forsker. Han forsøker blant annet å bidra til mer og bedre bruk av forskning i helsepolitiske beslutningsprosesser.

Atle Fretheim sin presentasjon 1/9-21 : «Hva VEIT vi om virkningen av tiltaka mot koronasmitte?» (pdf)

Åpent for alle som ønsker å være medlem