18/9-19 Knut Bjørlykke: « Forbruk og produksjon (gruvedrift) av de geologiske metallressurser – utfordringer for miljøet globalt og lokalt»

Bjørlykke har vært professor i Bergen og Oslo og er mest kjent for sine studier i geokjemi, sedimentologi og oljegeologi. Han deltar aktivt i den offentlige debatten om energi og miljø, og hvordan gruvedrift av metaller knyttet til det grønne skiftet, f.eks. i batterier til elbiler, påvirker miljøet.

Knut Bjørlykke sin presentasjon 18/9-19: Forbruk og produksjon av de geologiske metalressurser (pdf)

4/9-19 Alf Bjørseth: « Verdens energiforsyning sannsynlig utvikling i de nærmeste tiåra »

Bjørseth er dr. philos. fra UiO. Etter 11 år innen forskning ved daværende Sentralinst. for industriell forskning gikk han til
industrien og var bl.a. forskningsdirektør i Norsk Hydro og teknologidirektør i Elkem, deretter leder av Radium
hospitalets forskningsstiftelse. Bjørseth har etablert flere industribedrifter, herunder REC (Renewable Energy Corporation), NORSUN og Scatec.

Alf Bjørseth sin presentasjon 4/9-19 : « Verdens energiforsyning sannsynlig utvikling i de nærmeste tiåra » (pdf)

Tidligere foredrag

Under finner du tidligere foredrag.

5/6-19 – Utferd, busstur til Nesodden

Frammøte ved parkeringsplassen til Eika Sportssenter nær Meierikrysset. Vi kjører kl. 09.00.
På vår vei mot Nesoddtangen vil Olav Haugdahl og Vidar Asheim fortelle litt om historien rundt Årungselva og Tjuvåsen.

Program:
Besøk på Sunnaas Sykehus.
Lunsj på Helviktangen kafe
Nesodden kirke

Les hele programmet her (pdf)

Pris og påmelding:
Turen, inkl. mat og drikke, koster kr 500 pr. person.
Betales til kontonr 1135.06.15654 før avreise.

Påmelding til Anders Heen anders.heen8@gmail.com
eller tlf. 92 62 41 02 innen 22. mai.

Turen til Fet ble kansellert grunnet nytt regelverk for terrorsikring av atomavfallsdeponiet i Himdalen

22/5-19 – Catharina Nes: «»Kunstig intelligens» – kan utviklinga (også) gå i retning av «digitalt diktatur»»?

Catharina Nes er fagdirektør i Datatilsynet. Der har hun i flere år hatt ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet.
Hun er også teknospaltist i Dagens Næringsliv og setter et kritisk søkelys på (de potensielle) ulempene ved den teknologiske utviklinga innen informasjonsteknologi. 

22/5-19 – Catharina Nes: «Kunstig intelligens» – kan utviklinga (også) gå i retning av «digitalt diktatur ?» (pdf)


27/3-19 – Harald Kryvi: «Overbefolkning: Det store problemet som ingen vil snakke om»

Harald Kryvi er zoolog, professor og kunstner. Etter han ble dr.philos. på haiers anatomi i 1978, har han ledet forskningsprosjekter og forskergrupper innen fiskers makro- og mikroanatomi ved UiB, særlig fokusert på laks. Han har også studert klassisk grafisk bildeteknikk og er kjent for sine anatomiske kobberstikk. 

27/3-19 Harald Kryvi : «Overbefolkning; Det store problemet ingen vil snakke om» (pdf)

13/3-19 – Pål Brekke: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?»

Brekke er solfysiker fra Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO, doktorgrad i 1993. Han har publisert mer enn 40 vitenskapelige arbeider om Sola og Sol-Jord vekselvirkning. 

Brekke er nå seniorrådgiver innen romforskning og jordobservasjon ved Norsk romsenter, og en aktiv popularisator av romforskning i inn- og utland. 

– Pål Brekke sin presentasjon 13/3-19: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?» (pdf)

Åpent for alle som ønsker å være medlem