Om oss

Om Pensjonistakademiet Campus Ås

Styret i 2022 har følgende sammensetning:
John Einar Høsteland, leder. 488 66 809
Grete Skrede, nestleder, 994 32 790
Hans Blom,
Anders Heen, sekretær, 926 24 102
Ingrid Færgestad Bugge, 924 08 660

Valgkomite
Ole Hvattum
Per Lindstad
Anne-Marte Tronsmo

Revisor
Arne Stuanes

Pensjonistakademiet Campus Ås er åpent for alle som ønsker å være medlem.

Formålet med Pensjonistakademiet er å legge til rette for foredragsmøter, diskusjonsfora der landbruks- og veterinærfaglige, vitenskaps-, kultur- og samfunnsspørsmål presenteres og drøftes, samt andre aktiviteter.

Pensjonistakademiet ved Norges landbrukshøgskole (NLH) ble startet i 1989 av og for personer utdannet ved NLH eller tilknyttet vitenskapelige institusjoner på høgskolens område uten at det formelt ble registrert som en forening.

Personer utenfor høgskolens/universitets område har også vist interesse for å delta på foreningens tilbud og sammenslåingen av UMB og NVH til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjør at grunnlaget for foreningen har blitt endret til gjeldende vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet 29. januar 2014.

Trapp i parken ved NMBU

Åpent for alle som ønsker å være medlem