Om oss

Om Pensjonistakademiet Campus Ås

Styret i 2020 har følgende sammensetning:
Kristen Fretheim, leder. 905 57 051
Grete Skrede, nestleder, 994 32 790
Arne Stuanes, kasserer, 907 56 916
Anders Heen, sekretær, 926 24 102
Kari Nässelqvist Solberg, styremedlem, 971 06 858

Valgkomite
Ole Hvattum
Marit Rødbotten
Per Lindstad

Revisor
Torbjørn Okstad

Pensjonistakademiet Campus Ås er åpent for alle som ønsker å være medlem.

Formålet med Pensjonistakademiet er å legge til rette for foredragsmøter, diskusjonsfora der landbruks- og veterinærfaglige, vitenskaps-, kultur- og samfunnsspørsmål presenteres og drøftes, samt andre aktiviteter.

Pensjonistakademiet ved Norges landbrukshøgskole (NLH) ble startet i 1989 av og for personer utdannet ved NLH eller tilknyttet vitenskapelige institusjoner på høgskolens område uten at det formelt ble registrert som en forening.

Personer utenfor høgskolens/universitets område har også vist interesse for å delta på foreningens tilbud og sammenslåingen av UMB og NVH til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjør at grunnlaget for foreningen har blitt endret til gjeldende vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet 29. januar 2014.

Trapp i parken ved NMBU

Åpent for alle som ønsker å være medlem