Om foredragene

Møtene vil foregå i BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen kl. 12.15 hvis ikke annen beskjed gis.

Foredragene regnes å vare 1 til 1½ time inkludert spørsmål og diskusjon. Informasjon om tid og sted blir sendt medlemmene før hvert møte.

Under finner du oversikt over tidligere foredrag fra 2014 til 2018

Foredrag 2018
12/12-18 – Prorektor for forskning Øystein Johnsen: «Tilstandsrapport fra NMBU»
28/11-18 – Anne Sverdrup-Thygeson: «Hva skjer dersom insektene ikke gjør jobben sin?»
Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved NMBU, opptatt av det anonyme artsmangfoldet vi sjelden ser, men som er avgjørende for prosesser i naturen og for oss mennesker – insekt…
14/11-18 – Christian Borch: «Europas turbulente fremtid»
Borch , utdannet ved London School of Economics, er forfatter og journalist. Han var utenriksmedarbeider i NRK fra 1978 til 2014. Han dekket NATO, EU og europeisk sikkerhetspoliti…
31/10-18 – Vidar Lindefjeld: «Landbasert vindkraft i Norge – bidrar den til det grønne skiftet?»
Lindefjeld er jurist/advokat med variert yrkeserfaring bl.a. fra mange år i NHO. Han er nå pensjonist og jobber som politisk rådgiver i La Naturen Leve ( http://lanaturenlev…
17/10-18 – Helge Hognestad: «Religiøs søken i vår tid. Tro og vitenskap»
Hognestad tok teologisk dr.grad om kirkens forkynnelse og har vært prest i Høvik og på Hamar, samt statsstipendiat i 25 år. Han har skrevet bøker om kirke og kristendom, seinest …
3/10-18 – Ole Harbitz: «Hvilke «stråler» er det viktigst å verne Ola og Kari imot?»
Harbitz har vært direktør ved Statens strålevern sia 1992. Han er dr.ing. (fysikalsk biokjemi) fra NTH/NTNU etter siv.ing.-eksamen innen tekn. fysikk, biofysikk og medisinsk teknolo…
19/9-18 – Solveig Schytz: «Når får Ås bedre togforbindelse til Oslo?
Schytz bor i Ås, er leder hovedutvalg samferdsel i Akershus og medlem av Venstres sentralstyre. Eksamener (nordisk, etnologi) og master i konserveringsfag fra UiO, videreutdanning (…
5/9-18 – Arne Torbjørn Skjeltorp: «Nanoteknologi – farlig småtteri eller store muligheter?»
Skjeltorp er nå teknisk direktør i GIAMAG Technologies, gjesteforsker ved Institutt for energiteknikk (IFE) hvor han har vært leder av Fysikkavdelingen, og prof.em. ved Fysisk institutt, Ui…
13/6-18 – Utferd til Nordmarka
30/5-18 – Ellen Grepperud: «Ås sentrum – hvor langt har utviklingen kommet?»
Grepperud har vært plan- og utviklingssjef i Ås kommune siden 2006. Hun hadde permisjon i perioden 2012-2015 for å lede arbeidet med å lage en regional plan for areal og transport i Oslo og A…
16/5-18 – Sverre Lodgaard: «Hvor stor er faren for bruk av atomvåpen av og/eller mot Nord-Korea?»
Lodgaard er mag.art. i statsvitenskap fra UiO. Han har vært direktør for FNs inst. for nedrustningsforskning (1992- 1996) og Norsk Utenrikspolitisk Inst. (NUPI, 1997-2007). Han er nå seniorfo…
2/5-18 – Jan Henrik Martinsen: «Etableringen av Nofima: Fra kamp om revirer til felles suksess?»
Martinsen er NLH-kandidat (1972) og dr.scient. (1976). Han arbeidet i 20 år med forskningsadministrative saker og evalueringer i forskningsråd, instituttsektoren og som privat næringsdrivende, fra …
18/4-18 – Birger Svihus: «Altfor billig og altfor god: Hvordan skal vi klare å spise riktig?»
Svihus er professor i ernæring ved Fakultet for biovitenskap ved NMBU og arbeider innen ernæring hos både mennesker og husdyr. Han har utgitt en rekke publikasjoner og tre bøker. I sin siste …
4/4-18 – Pål From: « Robotisering og automatisering i landbruket – hva skjer i dag, og hvordan vil fremtiden se ut»
From er professor i agri-robotikk ved NMBU der han leder robotikk- og kontrollgruppa og har ansvaret for under- visning og forskningsvirksomhet innen områda. From har også et 20 % professorat…
21/3-18 – Gunnar Abrahamsen: «Kan sterkt miljøengasjement vanskeliggjøre en uhildet miljøforskning?»
Abrahamsen , prof. em., dr.agric., studerte miljøpåvirkninger innen skog- og hei-økosystemer, fram til 1984 som forsker og forskningssjef ved Norsk inst. for skogforskning (nå del av NIBIO)…
7/3-18 – Rune Rafaelsen: «Forholdet Norge-Russland sett fra Finnmark»
Rafaelsen ble ordfører i Sør-Varanger kommune for Arbeiderpartiet etter valget i 2015. Han har vært leder av Barentssekretariatet i 12 år fram til han slutta ved årsskiftet 2014/…
21/2-18 – Kyrre Lind: «Leger Uten Grenser – vanskelige dilemmaer i felt». – Årsmøte etter foredraget.
Lind har mastergrad i historie fra UiO. Han har siden 2013 vært programsjef i Leger Uten Grenser. I perioden 2010-2013 var han programkoordinator i Utviklingsfondet i Nepal. Før det hadd…
7/2-18 – Torgeir Ekerholt Sæveraas: «Organisation Todt og utbyggingen av «Festung Norwegen» under andre verdenskrig»
Sæveraas (f. 1976) er vokst opp i Ås og er utdannet historiker. I 2017 avla han doktorgrad i okkupasjonshistorie ved NTNU og kommer våren 2018 ut med en bok som tar utgangspunkt …
24/1-18 – Tage Thorstensen: «Epigenetikk – plantenes forsvarsmekanisme mot skadelige omgivelser.»
Thorstensen er forsker i bioteknologi ved NIBIO hvor han studerer epigenetisk regulering av plantenes sykdomsforsvar. Han tok doktorgraden i molekylærbiologi ved UiO i 2005 og har siden jobbet…
10/1-18 – Sidsel Sandelien: «47 år i Vegvesenet: Hva har vi lært?»
Sandelien er siv.ing. fra NTH med videreutdanning fra USA. Hun har hatt hele sitt yrkesliv i Statens vegvesen, med et hjerte for trafikksikkerhet, men med stigende grad av lederansvar: 2 år…
Foredrag 2017
13/12-17 – Prorektor for forskning Øystein Johnsen: «Tilstandsrapport fra NMBU» 
Øystein Johnsen er utdannet cand.real. fra Universitet i Oslo (UiO) i biologi og er nå prorektor for forskning.
29/11-17 – Trygve Hegnar: «Trygve Hegnars syn på norsk jordbruk(spolitikk)»
Hegnar, siviløkonom , er eier og redaktør av tidsskriftet Kapital og utgiver og redaktør av Finansavisen. Som investor og finansmann har Hegnar engasjert seg både innen hotelldrift…
15/11-17 – Markus Lindholm: «Evolusjon. Naturens kulturhistorie».
Lindholm (biolog, PhD) er forskningsleder ved NIVA, der han særlig arbeider med akvatisk biodiversitet og klimaendringer. Han er en kjent forskningsformidler, særlig oppta…
1/11-17 – Gaute Einevoll: «Nytt fra hjerneforskningen»
Einevoll er professor i fysikk ved NMBU. Hans forskningsområde er beregningsorientert nevrovitenskap, dvs. matematisk modellering av hjernen og nervesystemet. Einevoll ble s…
18/10-17 – Joar Hoel Larsen: «Donald Trump og amerikansk politikk»
– tittelen tilpasses den aktuelle situasjonen i USA forut for foredraget. Joar Hoel Larsen har vært ansatt i NRK i 40 år, i hovedsak i Nyhetsavdelingens utenriksredaksjon. H…
4/10-17 – Øystein Hov: «Globale klimaforandringer: Refleksjoner fra et langt liv i klimaforskningen». – Stein S. Bergsmark: «Hva styrer vårt klima?»
(To innlegg à 25 min.) Hov er dr.philos. (meteorologi), inntil nylig forskn.dir. ved Meteorol. inst. Erfaring som forsker og direktør ved NILU, og prof. og bestyrer ved Geofysisk i…
20/9-17 – Einar Berle: «De tolv olympiske guder og deres ikonografi»
Berle har dr.grad i immunologi og er privatpraktiserende spesialist i gynekologi. Han har tidligere arbeidd i USA, New Zealand og på Fiji, som skipslege, og ved diverse sykehus i Norg…
6/9-17 – Camilla Røsjø: «Hvorfor (også) Nofima?»
Røsjø er ernæringsfysiolog med dr.grad innen fiskeernæring og leder nå divisjon Mat, her på Ås, i Nofima AS. Etter å ha arbeidd som forsker ved Akvaforsk har hun hatt ei r…
7/6-17 – Utferd til Sarpsborg: Borregaard og Soli Brug, historie og nåværende aktiviteter
24/5-17 – Vidar Enebakk: «Formidling som fortjent – hvordan få oppmerksomhet rundt den gode forskningen?»
Enebakk har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori/-studier fra UiO. Etter stillinger som forsker i vitenskapshistorie (UiO) og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum er…
3/5-17 – Trine L’Abee-Lund: «Resistente bakterier – en utfordring for matproduksjon og folkehelse»
L’Abee-Lund er veterinær og dr.med..vet. fra Norges veterinærhøgskole og er nå leder av Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved NMBU. Hun arbeider med forskning innen virulens …
19/4-17 – Eva Bratholm: “Virker bistand?”
Bratholm er informasjonsdirektør i Norad. Hun har vært journalist i forskjellige aviser, politisk medarbeider i Dagbladet, NRKs korrespondent i Washington DC, ambassaderåd ved Norges…
5/4-17 – Per Kristian Aale: «Italienernes opprør mot mafiaen»
Aale er forfatter av boken «De modige, italienernes opprør mot mafiaen». Han er utenriksjournalist i Aftenposten og har vært mangeårig korrespondent i Moskva og Brussel. Det siste året…
22/3-17 – Erik Tandberg: «Bemannet romfart – veien videre»
Tandberg er sivilingeniør og romfartsekspert. Han har utdannelse fra flere universiteter i USA innen fly- og jetmotormekanikk, rakettmotorer og forbrenningsteknologi. Hvor v…
8/3-17 – Erik Slinde: «Fiskeoppdrett til himmels – eller?»
Slinde er cand.real., senere dr.philos., fra UiB. Hans yrkesliv som anvendt forsker og forskningsleder har vært knytta til kjøtt (ved NOFIMA og NMBU (prof. II)) og akvakultur (v…
22/2-17 – Joakim Lystad «Utfordringer som leder i staten – med erfaringer fra MD, SFT, Mattilsynet og NAV»
Joakim Lystad er naturforvaltningskandidat fra NLH i 1978. Han har vært salgssjef i et amerikansk programvareselskap, underdirektør i miljøverndepartementet, kontroll- og beredskapsd…
8/2-17 – Svein Harald Øygard: «Norsk olje og gass – på sotteseng eller «i vårknipe»?
Øygard , oppvokst på Ås, er sosialøkonom fra UiO. Han var statssekretær i Finansdept. 1990-94 og ledet arbeidet med Regjeringens Langtidsprogram. Deretter arbeidet han i konsulentf…
25/1-17 – Cecilie Hellestveit: «Syria – mellom to onder?»
Hellestveit er forsker og rådgiver ved International Law and Policy Institute i Oslo og har dr.grad i jus fra UiO med humanitær rett og folkerett som spesialfelt. Hun har arbeidse…
11/1-17 – Rolf Hagman: «Framtidens bildrivstoff»
Hagman er forsker ved Transportøkonomisk institutt, avdeling for sikkerhet og miljø. Arbeidsområdet er miljø og klima og han er professor II ved NTNU. Hagman arbeider …
Foredrag 2016
14/12-16 – Mari Sundli Tveit: «Tilstandsrapport fra NMBU»
Sundli Tveit er rektor ved NMBU. Hun har utdannelse fra UMB innen Naturforvaltning, er professor ved Institutt for landskapsplanlegging og har tidligere vært prorektor for utdanning ved…
30/11-16 – Halvor Byfuglien: «Doping – idrettens mare»
Halvor Byfuglien har vokst opp i Nordby og gikk på videregående skole på Ås. Han har senere studert historie og journalistikk. Før han ble ansatt som kommunikasjonsleder i Antidoping Nor…
16/11-16 – Ikke møte i Pensjonistakademiets regi.
Det er et seminar arrangert av Vitenparken, Vitenparkens Venner, NMBU og Graminor med eget program: «Hveteforskning og hveteforedling – nøkkelen til økt norsk matproduksjon i fortid og f…
2/11-16 – Ellen Grepperud: «Morgendagens Follo sett fra regionale myndigheters ståsted. Hvordan følger Ås kommune opp føringer som gis fra regionen?»
Grepperud er plan- og utviklingssjef i Ås kommune siden 2006. I perioden 2012 – 2015 hadde hun permisjon fra kommunen og ledet arbeidet med å lage en regional plan for arealbruk og transport…
19/10-16 – Ola Hedstein: «Det grønne skiftet er Campus Ås fordømte ansvar! – Finansiering av offentlig velferd basert på fornybare naturresurser»
Hedstein er adm.dir i Norsk Landbrukssamvirke – næringspolitisk interesseorganisasjon for bondeeide samvirkeselskap. Han er utdannet ved institutt for husdyrfag og var medlem av det første…
5/10-16 – John Høsteland: «Norsk økonomi i turbulens – veien videre»
Høsteland , som var 1.amanuensis og er dr.scient. fra tidl. Inst. for skogøkonomi, er nå sjølstendig næringsdrivende. Som adm.dir. innen finanssektoren (Elcon Secur., First Secur., Skogbrand,…
21/9-16 – Margareth Øverland: «Foods of Norway – Biomasse fra hav og skog blir til fôr»
Øverland har bachelor- og mastergrad fra Montana, USA og ph.d. fra NMBU. Hun er professor i fisk- og husdyrernæring ved NMBU, har vært forskningsleder i Norsk Hydro og leder for et senter fo…
7/9-16 – Tor Dølvik: «Korrupsjon i dagens Norge»
Dølvik er cand.polit. og har arbeidet mye med kommunalfaglige spørsmål, herunder i Kommunaldepartementet og Oslo kommune, og har nå ansvaret for Transparency International Norges satsing ov…
8/6-16 – Utferd og foredrag: Ørje og Haldenvassdraget
Vi kjører buss til Ørje og Haldenvassdraget hvor Steinar Fundingsrud tar imot oss. Det blir foredrag om Haldenkanalen, forurensningssituasjonen i vassdraget og om biologisk man…
25/5-16 – Reidar Müller: «Det som ble Norge. Om fjell, is og liv gjennom 2902 millioner år»
Müller har doktorgrad i geologi fra Universitetet i Oslo. Han er også utdannet journalist, er forfatter og arbeider i dag som geolog i det private næringsliv. NB! Sted: A…
11/5-16 – Ingvar Selmer-Olsen: «Nyanlegg og muligheter for framtidige dyreforsøk ved NMBU»
Etterfølges av omvisning rundt driftsbygningene (busstransport) for den som ønsker. Selmer-Olsen er leder for Senter for husdyrforsøk ved UMB/NMBU siden 2009; utdannet f…
27/4-16 – Alvhild Hedstein: «NIBIO – noe mer enn Bioforsk Skog og landskap NILF?»
Adm.dir. Hedstein er cand.agric. i naturforvaltning og ressursøkonomi, og har hatt flere stillinger innen miljørelatert arbeid. Hun gikk til nyetablerte NIBIO fra stilling…
13/4-16 – Sverre Diesen: «Den internasjonale situasjon – lever vi i de irregulære krigers århundre?»
Diesen er general og var Norges forsvarssjef fra 2005 til 2009. Han er utdannet bygningsingeniør ved NTH, deretter Krigsskolen, Hærens stabskole I og II og den britiske hæ…
30/3-16 – Trine Christensen: «Kommunens langsiktige utfordringer»
Christensen er rådmann i Ås fra 2011. Hun har bakgrunn i læreryrket med videreutdanning i bl.a. ledelse, har jobbet i Frogn kommune i 24 år innen skole, personal og organi…
16/3-16 – Svein Nordenson: «NENT – hvorfor og hvordan, med eksempler på vanskelige avveininger»
Nordenson , medlem av NENT (Nasjonal forskningsetisk komité for naturvitenskap og teknologi) siden 2010, er cand. real. og har i 30 år arbeidet som forsker/seniorforsker ved SI og SI…
2/3-16 – Ann-Magrit Austenå: «Flere asylsøkere til Norge – hvordan svarer vi på utfordringen?»
Austenå er utdannet innen statsvitenskap, sosiologi og massekommunikasjon. Hun tiltrådte som generalsekretær i NOAS i 2010. Hun har vært journalist, leder i Norsk jour…
17/2-16 – Bård Kolltveit: «Nordvestpassasjen gjennom fem århundrer – fra myte til turistrute»
Kolltveit er utdannet som historiker ved Universitetet i Bergen og har vært ansatt ved Norsk Maritimt Museum,, maritim historie og har dessuten vært mye brukt som gjeste…
3/2- 16 – Christian Anton Smedshaug: «Den norske modellen for jordbruk og problemene i EU»
Smedshaug har hovedfag fra Universitet i Oslo, doktorgrad i økologi fra NLH samt Hærens befalsskole. Han har jobbet i LMD, Norges Bondelag og er nå daglig leder i k…
20/1-16 – Vincent Eijsink: «Verdensledende enzymforskning på Ås campus og hvordan vi kom dit»
Eijsink har PhD fra Groningen i enzyme engineering og har vært professor i biokjemi ved NMBU siden 1997. Han leder en meget suksessfull forskningsgruppe og fikk NMBU…
6/1-16 – Arild Angelsen: «Kan Norge «lette klimasamvittigheten» ved å kjøpe skogvern i u-land?»
Angelsen er professor ved Handelshøyskolen NMBU og Senior Associate ved Center for International Forestry Research (CIFOR) i Indonesia. Han har studert drivkreftene …
Foredrag 2015
16/12-15 – Mari Sundli Tveit: Tilstandsrapport fra NMBU.
2/12-15 – Erling Diesen: El-forsyninga i Norge
Diesen var energi-mann i hele sitt yrkesaktive liv, først og sist i det nåværende Norges vassdrags- og energidirektorat (generaldirektør inntil 1999). Han var dessuten innom Olje- og …
18/11-15 – Anna Haug: «Du blir det den du spiser har spist»
Haug er professor i ernæringsfysiologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU og har vært ansatt der fra 1990. Hun er utdannet ernæringsfysiolog med doktorgrad fra Univer…
4/11-15 – Øystein Lie: Kan biovitenskap bli den nye oljen for Norge?
Øystein Lie er dekan ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap NMBU og professor i genetikk. Han er utdannet veterinær og har to doktorgrader; en fra NLH og NVH og den andre fra…
21/10-15 – Per Edgar Kokkvold: Pressen – trenger vi egentlig den?
Kokkvold er leder av Kringkastingsrådet 2014-2017, kommentator og avisspaltist. Generalsekretær i Norsk Presseforbund 1996-2013, medlem og leder av Pressens Faglige Utvalg (PFU) 1988-199…
7/10-15 – Asbjørn Hansen: Glimt fra et liv som drapsetterforsker i Kripos.
Hansen, bosatt i Drøbak, begynte sin yrkeskarriere i Follo. Senere arbeidet han i Kripos i 18 år og var med på å oppklare mellom 30 og 40 drap. Han ledet bl.a. etterforskningen av drapen…
23/10-15 – Inge Eidsvåg: «Grå hår er en fager krone»
Eidsvåg var i perioden 1986-1998 rektor ved Nansenskolen, der han også har arbeidet som lektor. Han har skrevet en rekke bøker og har ofte vært brukt som kåsør i NRK radio. I 2013 ble ha…
9/10-15 – Nils Kolstad: Da statsministeren prioriterte småbrukerne
Kolstad, med utdannelse fra SSS og University of Edinburgh, har vært herredsagronom, landbrukslærer og lærer ved SSS før ansettelse ved NLHs Institutt for fjørfe og pelsdyr i 1963. Han h…
3/6-15 – Utferd: Lære mer om vårt nærmiljø Oslo – Tur til Bogstad og til Linderud gård.
20/5-15 – Åshild Krogdahl: Hva bør vi spise i dag – hva med ressurser for morgendagens mat?
Krogdahl er professor og seksjonsleder for faggruppe akvamedisin og ernæring ved NMBU Veterinærhøgskolen. Hun har dr.grad i human ernæring og har forsket i USA, ved UMB, Akvaforsk (nå NOFIMA…
6/5-15 – Astrid Klokk: Krigsårene på Ås og tiden etter frigjøringen.
Astrid Klokk er født i Parkgården og er oppvokst på NLH. Hun er datter av høyskolesekretær Olav Klokk. Astrid gikk på skolen i Ås under krigen. Fra 1963 til 1999 arbeidet hun i admi…
22/4-15 – Geir Lundestad : Nobels fredspris og prosessen rundt tildelingen.
Foredraget ble avlyst på grunn av sykdom! Lundestad var i perioden 1990-2014 direktør for det norske Nobel Instituttet og sekretær i den norske Nobel komiteen som deler u…
11/3-15 – Ole Gjølberg: Trenger vi et landbruk i Norge – og hvordan vil dette i så fall se ut om 30 år?
Gjølberg er utdannet ved Norges Handelshøyskole, professor ved Handelshøyskolen ved NMBU og driver egen gård i Rygge. Han er sterkt samfunnsengasjert og går ikke av veien for frisk debatt…
15/4-15 – Thorvald Stoltenberg: Det handler om mennesker.
Stoltenberg er utdannet jurist, har vært statssekretær i flere regjeringer, forsvarsminister 1979-1981, utenriksminister 1987-1989 og 1990-1993, diplomat, president i Norges Røde Kors 1999-…
25/3-15 – Yngvild Wasteson: «One health» – «samme helse» for mennesker og dyr?
Wasteson har dr.grad i mikrobiologi, post doc ved University of Washington, School of Public Health and Community Medicine; var rektor ved NVH 2010-2013 og er nå tilbake som professor ved Insti…
25/2-15 – Nina Solli: Bør Follo bli en kommune?
Solli er regiondirektør for Oslo og Akershus i NHO. Hun er utdannet ved BI og er bl.a. leder av styret ved Fagskolen Oslo Akershus og eksternt medlem av Råd for samarbeid med arbeidslivet…
11/2-15 – Rolf Skuterud: Bienes liv og produkter.
Skuterud har vokst opp på gård i Ås, er utdannet plantekulturist fra NLH og var forsker ved Bioforsk på ugras i jordbruksvekster. Bier og honningproduksjon har vært en spennende hobby…
28/1-15 – Aasmund Bunkholt: Skog- og trenæringen i bioøkonomien – Muligheter og utfordringer.
Bunkholt er forstkandidat fra NLH og videreutdanning fra BI, University of Minnesota og NMBU. Han har bl.a. vært forsker ved Norsk Institutt for Skogforskning og markedssjef i Trelasti…
14/1-15 – Øyvind Ørbeck Sørheim: Norges Vels nåtid og framtid
Ørbeck Sørheim er administrerende direktør i det Kongelige Selskap for Norges Vel. Han er utdannet utviklingssosiolog og har tidligere vært leder for Norads resultatenhet og landsansva…
Foredrag 2014
17/12-14 – Halvor Hektoen: Tilstandsrapport fra NMBU.
3/12-14 – Thor Gotaas: Et muntert blikk på norsk skihistorie.
Thor Gotaas er vokst opp i Brumunddal og er folkeminnegransker av utdannelse. Han er også forfatter og har skrevet 22…
19/11-14 – Bjørn Hallvard Samset: Langsiktige klimautfordringer
Samset er fysiker og seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Han jobber med klimamodeller og effekten av sot og støv på skyer og atmosfæren, blant annet som…
5/11-14 – Tor Bukkvoll: Ukraina – hva skjer og hvorfor?
Bukkvoll er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt med fagområde ukrainsk og russisk politikk. Han har dr.grad fra NTNU og har studert politisk utvikling …
22/10-14 – Egil Ole Øen: Blant hvalfangere ved Behringstredet
Øen er utdannet ved NVH og har dr.grad og ledet prosjekter i flere land, på utvikling og implementering av dyrevernmessig forbedrede fangstmetoder for hval samt veiledning av fangere. Han…

Åpent for alle som ønsker å være medlem