Medlemskap

Pensjonistakademiet Campus Ås er åpent for alle som ønsker å være medlem.

Medlemsfordeler
Som medlem får du gratis adgang på alle foredrag som foreningen arrangerer i løpet av året. Du får tilsendt programmet for våren og høsten. Du vil få en påminning om møtene på mail forut for hvert møte. Du får også informasjon om og invitasjon til å delta på utferder og andre spesielle arrangementer.

Du kan være med å påvirke valg av foredragsholdere og –tema, og tema og lokalisering av de spesielle aktivitetene.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten bestemmes på årsmøtet som holdes innen utgangen av februar hvert år. Etter årsmøtet sendes det ut krav til alle medlemmer og til de som har meldt interesse for å bli medlem.

For året 2022 er kontingenten satt til kr 100.

Foreningens bankkonto er: 1135.06.15654

Husk å sette ditt navn på innbetalingen når du betaler kontingenten.

Innmelding
Dersom du ønsker medlemskap send en e-post til anders.heen8@gmail.com med følgende opplysninger:

Navn:
Adresse:
Poststed:
Telefon:

eller brev til:

Anders Heen
Brekkeveien 41
1430 Ås

Åpent for alle som ønsker å være medlem