Kategoriarkiv: Tidligere foredrag

21/10-20 – Aasmund Bunkholt: «Fra to-mannsboliger til verdens høyeste trehus – Mjøstårnet – på drøye 15 år – hva skjedde?»

Møtet vil foregå i Aastveit auditorium i Bioteknologibygningen kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig.
Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com

Bunkholt er tømrer, treteknolog fra NLH med tilleggsutdannelse fra BI og Univ. of Minnesota.

Han har arbeidet i NISK, SND, treindustri, Innovasjon Norge og er nå daglig leder i TreFokus. Han er universitetslektor på NTNU, styreleder i NTNU Wood og Pådriv, og har sittet i programstyrer i Forskningsrådet de siste 25 årene.

Aasmund Bunkholt sitt foredrag 21/10-20: «Fra to-mannsboliger til verdens høyeste trehus – Mjøstårnet – på drøye 15 år – hva skjedde?» (pdf)

7/10-20 – Kristin Clemet: «Hvordan vil samfunnet kunne endres som følge av koronapandemien?»

Møtet vil foregå i Bioteknologibygningen onsdag 7. oktober kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig.
Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com

Kristin Clemet er utdannet siviløkonom fra NHH og er i dag daglig leder i tankesmia Civita.

Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001–2005, viseadm. direktør i NHO fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært blant annet arbeids- og administrasjonsminister (1989–1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989–1993) og har hatt en rekke verv i organisasjons- og næringsliv. Hun deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom radio/TV, aviser og foredrag.

Kristin Clemet sitt foredrag 7/10-20: «Hvordan vil samfunnet kunne endres som følge av koronapandemien?» (pdf)

Kristin Clemet
Kristin Clemet, foto: CF Wesenberg kolonihaven.no

For at møtet skal være i henhold til gjeldende smittereglement, må vi gjennomføre følgende tiltak:

·         Vi må ha påmelding; dere må svare på denne mailen. Frist: Dagen før.

·         For å få tilstrekkelig avstand i møterommet, må vi benytte et større rom. Vi har fått tilgang til det store auditoriet i Bioteknologibygget hvor det ligger godt til rette for oss.

·         Styret vil påse at alle bruker Antibac ved inngang i bygget, og at alle respekterer 1-meteres kravet både når dere går inn og ut av salen.

·         Ta med yttertøy inn i salen.

·         Styret vil ikke tilby «Pensjonist-lunsj» umiddelbart etter foredraget, men dere kan spise lunsj på Vitenparken eller i en av Samskipnadens kantiner på campus.

·         Hvis dere har symptomer på sykdom eller er usikre på egen helsesituasjon, hold dere hjemme. 

19/2-20 – Åsmund Bjørnstad: «Kornproduksjon i et endret klima » – Foredraget etterfølges av årsmøtet i Pensjonistakademiet.

Bjørnstad er prof.em . i planteforedling ved NMBU. Han har arbeidet med resistensforedling i korn, dei siste 10 åra særleg for større vekt på havreforsking og på kornproduksjon under marginale vilkår i Etiopia. Bjørnstad har dessutan lagt vekt på populærvitskapleg fagformidling, inkl. Kornboka. Brødets og ølets historie.

Åsmund Bjørnstad

Bjørnstad sin presentasjon 19/2-20: Kornproduksjon i et endret klima (pdf)

Årsmøtet 19. februar 2020 – innkalling og sakspapirer

5/2-20 – Johannes Bergh : « Populisme, fragmentering og polarisering i norsk politikk »

Bergh er statsviter (ph.d.) fra UiO ansatt ved Institutt for
samfunnsforskning (ISF).
Han er en av våre fremste valgforskere og forfatter av flere bøker og tidsskriftartikler om valg og demokrati. Bergh leder Stortingsvalg
undersøkelsen ved ISF og var tidligere prosjektleder for lokaldemokratiundersøkelsen ved samme institutt.

Johannes Bergh
Johannes Bergh

Johannes Bergh sin presentasjon «Populisme, fragmentering og polarisering i norsk politikk» (pdf)

22/1-20 – Sigrid Hjørnegård « Hvordan redusere utslippene fra norsk matproduksjon? »

Sigrid Hjørnegård (Ås kandidat 1990 ) var leder i Norges Bygdeungdomslag og informasjonssjef i Norges Bondelag (NB) før hun deltok ( pol . statssekr . mm.) i den rødgrønne regjeringen 2005 2011 . Sigrid hadde så en direktørstilling i Energi Norge før hun vendte tilbake til NB (ass. g en sekr ., 2018; gen .s ekr ., våren 2019)

Sigrid Hjørnegård
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård sin presentasjon 22/1-20: Hvordan redusere utslippene fra norsk matproduksjon? – (pdf)

13/11-19 Kjell Stenstadvold: « Har USA grunn til å bekymre seg for Kina? Om Kinas økonomiske og industrielle utvikling. »

Stenstadvold var lærer og forsker ved Norges Handelshøyskole i 12 år. Deretter arbeidet han i oljeindustrien i 7 år, var direktør i NHOs bransjeforening for metallurgisk industri og miljøsjef for hele prosessindustrien de neste 6 årene. De siste 18 år av sitt yrkesliv arbeidet han i Hydro, hvorav i Kina i perioden 1998-2002.

Stenstadvold sin presentasjon 13/11-19: Har USA grunn til å bekymre seg for Kina? Om Kinas økonomiske og industrielle utvikling (pdf)