Kategoriarkiv: Tidligere foredrag

22/5-19 – Catharina Nes: «»Kunstig intelligens» – kan utviklinga (også) gå i retning av «digitalt diktatur»»?

Catharina Nes er fagdirektør i Datatilsynet. Der har hun i flere år hatt ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet.
Hun er også teknospaltist i Dagens Næringsliv og setter et kritisk søkelys på (de potensielle) ulempene ved den teknologiske utviklinga innen informasjonsteknologi. 

Catharina Nes
Catharina Nes

22/5-19 – Catharina Nes: «Kunstig intelligens» – kan utviklinga (også) gå i retning av «digitalt diktatur ?» (pdf)


8/5-19 – Liv Finstad: «Hva skal vi med politiet?»

Liv Finstad er professor emerita ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Få kjenner politiet bedre, både fra innsiden og utsiden, enn henne. 

I mer enn fire tiår har hun forsket på, og forsøkt å forstå seg på, politiet. Hun har nylig utgitt boken Hva er POLITI (2018).

Liv-Finstad-fotograf-Line Ørnes Søndergaard
Liv Finstad er professor i kriminologi og var en av lederne av kvinnebevegelsen på 70 tallet. Universitetsplassen Oslo 30.08.2013 FOTO: LINE SØNDERGAARD /UNIVERSITAS

27/3-19 – Harald Kryvi: «Overbefolkning: Det store problemet som ingen vil snakke om»

Harald Kryvi er zoolog, professor og kunstner. Etter han ble dr.philos. på haiers anatomi i 1978, har han ledet forskningsprosjekter og forskergrupper innen fiskers makro- og mikroanatomi ved UiB, særlig fokusert på laks. Han har også studert klassisk grafisk bildeteknikk og er kjent for sine anatomiske kobberstikk. 

27/3-19 Harald Kryvi : «Overbefolkning; Det store problemet ingen vil snakke om» (pdf)

13/3-19 – Pål Brekke: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?»

Brekke er solfysiker fra Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO, doktorgrad i 1993. Han har publisert mer enn 40 vitenskapelige arbeider om Sola og Sol-Jord vekselvirkning. 

Brekke er nå seniorrådgiver innen romforskning og jordobservasjon ved Norsk romsenter, og en aktiv popularisator av romforskning i inn- og utland. 

– Pål Brekke sin presentasjon 13/3-19: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?» (pdf)

27/2-19 – Christian Anton Smedshaug: «Norsk landbrukspolitikk og global matsikkerhet»

Smedshaug har hovedfag fra Universitet i Oslo, doktorgrad i økologi fra NLH samt Hærens befalsskole. 
Han har jobbet i LMD, Norges Bondelag og er nå daglig leder i konsulentselskapet AgriAnalyse som arbeider med landbrukets verdikjede. 
Smedshaug har utgitt flere bøker om jordbruk, økonomi og samfunn. 

– Christian Anton Smedshaugs presentasjon 27/2-19: «Norsk landbrukspolitikk og global matsikkerhet» (pdf)

13/2-19 – Hilde Mellegård: «Genredigering i fremtidens matproduksjon – muligheter og utfordringer»

Mellegård er seniorrådgiver i Bioteknologirådet, med særlig ansvar for GMO (genmodifiserte organismer). 
Hun er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole, med doktorgrad i mattrygghet/mikrobiologi fra samme sted, og har erfaring fra klinisk praksis, næringsmiddelindustri og flere år som forsker innen mattrygghet. 

– Hilde Mellegård sitt foredrag – 13/2-19: «Genredigering i fremtidens matproduksjon – muligheter og utfordringer»

30/1-19 – Gunnar Gundersen: «Sau, hjortevilt og ulv i distrikts-Norge»

Gundersen er nå næringspolitisk sjef i Glommen Skog etter tre perioder på Stortinget (fram til 2017). 
Han er økonom – med fordypning i skogbruksøkonomi – fra USA, skogeier, tidligere næringslivsleder og konkurransesvømmer. 
Gundersen har hatt mange sentrale styreverv innen både næringsliv og idrett. 

– Gunnar Gundersen sin presentasjon 30/1-19: – Mot nytt storopprør i rovviltpolitikken?

16/1-19 – Lisbeth Gederaas: «Hvilken trussel innebærer fremmede planter for kulturlandskap og utmark?»

Lisbeth Gederaas, dr.scient. i plantefag, leder arbeidet med økologisk risikovurdering av fremmede arter i Artsdatabanken. 
Gederaas har yrkesbakgrunn fra landbruksforskning, undervisning og forvaltning, har et stort nettverk og har flere styreverv i vitenskapelige institusjoner og frivillige organisasjoner. 

– Lisbeth Gederaas sitt foredrag 16/1-19: «Hvilken trussel innebærer fremmede planter for kulturlandskap og utmark?» (pdf)