Kategoriarkiv: Tidligere foredrag

5/6-19 – Utferd, busstur til Nesodden

Frammøte ved parkeringsplassen til Eika Sportssenter nær Meierikrysset. Vi kjører kl. 09.00.
På vår vei mot Nesoddtangen vil Olav Haugdahl og Vidar Asheim fortelle litt om historien rundt Årungselva og Tjuvåsen.

Program:
Besøk på Sunnaas Sykehus.
Lunsj på Helviktangen kafe
Nesodden kirke

Les hele programmet her (pdf)

Pris og påmelding:
Turen, inkl. mat og drikke, koster kr 500 pr. person.
Betales til kontonr 1135.06.15654 før avreise.

Påmelding til Anders Heen anders.heen8@gmail.com
eller tlf. 92 62 41 02 innen 22. mai.

helleviktangen cafe
Helleviktangen cafe

Turen til Fet ble kansellert grunnet nytt regelverk for terrorsikring av atomavfallsdeponiet i Himdalen

22/5-19 – Catharina Nes: «»Kunstig intelligens» – kan utviklinga (også) gå i retning av «digitalt diktatur»»?

Catharina Nes er fagdirektør i Datatilsynet. Der har hun i flere år hatt ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet.
Hun er også teknospaltist i Dagens Næringsliv og setter et kritisk søkelys på (de potensielle) ulempene ved den teknologiske utviklinga innen informasjonsteknologi. 

Catharina Nes
Catharina Nes

22/5-19 – Catharina Nes: «Kunstig intelligens» – kan utviklinga (også) gå i retning av «digitalt diktatur ?» (pdf)


8/5-19 – Liv Finstad: «Hva skal vi med politiet?»

Liv Finstad er professor emerita ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Få kjenner politiet bedre, både fra innsiden og utsiden, enn henne. 

I mer enn fire tiår har hun forsket på, og forsøkt å forstå seg på, politiet. Hun har nylig utgitt boken Hva er POLITI (2018).

Liv-Finstad-fotograf-Line Ørnes Søndergaard
Liv Finstad er professor i kriminologi og var en av lederne av kvinnebevegelsen på 70 tallet. Universitetsplassen Oslo 30.08.2013 FOTO: LINE SØNDERGAARD /UNIVERSITAS

27/3-19 – Harald Kryvi: «Overbefolkning: Det store problemet som ingen vil snakke om»

Harald Kryvi er zoolog, professor og kunstner. Etter han ble dr.philos. på haiers anatomi i 1978, har han ledet forskningsprosjekter og forskergrupper innen fiskers makro- og mikroanatomi ved UiB, særlig fokusert på laks. Han har også studert klassisk grafisk bildeteknikk og er kjent for sine anatomiske kobberstikk. 

27/3-19 Harald Kryvi : «Overbefolkning; Det store problemet ingen vil snakke om» (pdf)

13/3-19 – Pål Brekke: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?»

Brekke er solfysiker fra Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO, doktorgrad i 1993. Han har publisert mer enn 40 vitenskapelige arbeider om Sola og Sol-Jord vekselvirkning. 

Brekke er nå seniorrådgiver innen romforskning og jordobservasjon ved Norsk romsenter, og en aktiv popularisator av romforskning i inn- og utland. 

– Pål Brekke sin presentasjon 13/3-19: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?» (pdf)

27/2-19 – Christian Anton Smedshaug: «Norsk landbrukspolitikk og global matsikkerhet»

Smedshaug har hovedfag fra Universitet i Oslo, doktorgrad i økologi fra NLH samt Hærens befalsskole. 
Han har jobbet i LMD, Norges Bondelag og er nå daglig leder i konsulentselskapet AgriAnalyse som arbeider med landbrukets verdikjede. 
Smedshaug har utgitt flere bøker om jordbruk, økonomi og samfunn. 

– Christian Anton Smedshaugs presentasjon 27/2-19: «Norsk landbrukspolitikk og global matsikkerhet» (pdf)

13/2-19 – Hilde Mellegård: «Genredigering i fremtidens matproduksjon – muligheter og utfordringer»

Mellegård er seniorrådgiver i Bioteknologirådet, med særlig ansvar for GMO (genmodifiserte organismer). 
Hun er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole, med doktorgrad i mattrygghet/mikrobiologi fra samme sted, og har erfaring fra klinisk praksis, næringsmiddelindustri og flere år som forsker innen mattrygghet. 

– Hilde Mellegård sitt foredrag – 13/2-19: «Genredigering i fremtidens matproduksjon – muligheter og utfordringer»

30/1-19 – Gunnar Gundersen: «Sau, hjortevilt og ulv i distrikts-Norge»

Gundersen er nå næringspolitisk sjef i Glommen Skog etter tre perioder på Stortinget (fram til 2017). 
Han er økonom – med fordypning i skogbruksøkonomi – fra USA, skogeier, tidligere næringslivsleder og konkurransesvømmer. 
Gundersen har hatt mange sentrale styreverv innen både næringsliv og idrett. 

– Gunnar Gundersen sin presentasjon 30/1-19: – Mot nytt storopprør i rovviltpolitikken?