Kategoriarkiv: Program

29/9-21 – Brit Salbu: «Thorium som ressurs for kjernekraft i Norge – hva er potensialet og dagens situasjon?»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.
Husk påmelding til: anders.heen8@gmail.com pga. eventuell smittesporing.

Salbu er kjernekjemiker (dr.grad fra UiO) og ble ansatt som inst.sjef og deretter professor ved NMBU fra 1987.
Hun ledet et senter for fremragende forskning om stråling, mennesker og miljø (2013-2020), har ledet internasjonale komiteer (NATO, IAEA), er rådgiver for Kriseutvalget og medlem av Videnskapsakademiet og Royal Society of Chemistry (Storbrit.).

Hun har mottatt mange priser og ble nylig ridder av 1. kl. av St. Olavs Orden.

13/10-21 – Kari Klanderud: «Norske fjell gror igjen i et varmere klima»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.
Husk påmelding til: anders.heen8@gmail.com pga. eventuell smittesporing.

Klanderud (hovedfag UiB, dr.grad NMBU) er professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU, med fagområde planteøkologi og effekter av klimaforandringer.

Hun er mye i felt og har en stor vitenskapelig produksjon. Sist vi så henne, var i NRK-programmet «Natur i endring».

27/10-21 – Sylvi Haldorsen: «Oaser før og nå – om vannressurser i ørkenen»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.
Husk påmelding til: anders.heen8@gmail.com pga. eventuell smittesporing.

Haldorsen er dr.philos. fra Universitetet i Bergen og var professor i geologi ved NMBU 1989-2009.
Hun har vært visepresident i Den internasjonale geologiske unionen (IUGS) 2004-2008 og har ledet UNESCOs Geoscience Programme.

I de siste årene har hun vært med i ledelsen av et internasjonalt nettverk innen grunnvann og klima.

10/11-21 – Nicolai Tangen: «Oljefondet – etablering, utvikling, aktuelle problemstillinger»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.
Husk påmelding til: anders.heen8@gmail.com pga. eventuell smittesporing.

Tangen har gått Forsvarets russiskkurs, har sin økonomiutdanning fra Wharton School of Finance i USA samt mastergrader i hhv. kunsthistorie og organisasjonspsykologi.

Hele hans yrkesliv har vært knytta til finansnæringa, som analytiker og fondsforvalter, før han grunnla og ble sjef for investeringsfondet AKO Capital i 2005.

Fra 1.9.20 har Tangen vært administrerende direktør for Oljefondet.

24/11-21 – Knut Einar Rosendahl: «Kan vi vokse oss ut av klimakrisa?»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.
Husk påmelding til: anders.heen8@gmail.com pga. eventuell smittesporing.

Rosendahl er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU. Han er utdannet cand.polit. og dr.philos. ved UiO.
Hans forskningsområder er miljø- og energiøkonomi, med spesielt fokus på klimapolitikk.

Han er leder for Teknisk beregningsutvalg (TBU) Klima.

Avlyst! 11/6-20 – Utferd til Kjeller.

Atomreaktoren hos Institutt for energiteknikk (IFE) er stengt, men mye forskning videreføres under overskrifta: «Forskning for en bedre fremtid. IFE er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling».

Vi får ei innføring i virksomheten der. Etterpå et enkelt måltid på husmannsplassen Sludderud i Fet hvor det er et gårdsmuseum. Fullstendig program med påmelding sendes ut i april/mai.

Institutt for energiteknikk