Kategoriarkiv: Program

8/5-19 – Liv Finstad: «Hva skal vi med politiet?»

Liv Finstad er professor emerita ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Få kjenner politiet bedre, både fra innsiden og utsiden, enn henne. 

I mer enn fire tiår har hun forsket på, og forsøkt å forstå seg på, politiet. Hun har nylig utgitt boken Hva er POLITI (2018).

Liv-Finstad-fotograf-Line Ørnes Søndergaard
Liv Finstad er professor i kriminologi og var en av lederne av kvinnebevegelsen på 70 tallet. Universitetsplassen Oslo 30.08.2013 FOTO: LINE SØNDERGAARD /UNIVERSITAS

22/5-19 – Catharina Nes: «»Kunstig intelligens» – kan utviklinga (også) gå i retning av «digitalt diktatur»»?

Catharina Nes er fagdirektør i Datatilsynet. Der har hun i flere år hatt ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet.
Hun er også teknospaltist i Dagens Næringsliv og setter et kritisk søkelys på (de potensielle) ulempene ved den teknologiske utviklinga innen informasjonsteknologi. 

Catharina Nes
Catharina Nes