Alle innlegg av Akademiet

19/2-20 – Åsmund Bjørnstad: «Kornproduksjon i et endret klima » – Foredraget etterfølges av årsmøtet i Pensjonistakademiet.

Bjørnstad er prof.em . i planteforedling ved NMBU. Han har arbeidet med resistensforedling i korn, dei siste 10 åra særleg for større vekt på havreforsking og på kornproduksjon under marginale vilkår i Etiopia. Bjørnstad har dessutan lagt vekt på populærvitskapleg fagformidling, inkl. Kornboka. Brødets og ølets historie.

Bjørnstad sin presentasjon 19/2-20: Kornproduksjon i et endret klima (pdf)

Årsmøtet 19. februar 2020 – innkalling og sakspapirer

5/2-20 – Johannes Bergh : « Populisme, fragmentering og polarisering i norsk politikk »

Bergh er statsviter (ph.d.) fra UiO ansatt ved Institutt for
samfunnsforskning (ISF).
Han er en av våre fremste valgforskere og forfatter av flere bøker og tidsskriftartikler om valg og demokrati. Bergh leder Stortingsvalg
undersøkelsen ved ISF og var tidligere prosjektleder for lokaldemokratiundersøkelsen ved samme institutt.

Johannes Bergh sin presentasjon «Populisme, fragmentering og polarisering i norsk politikk» (pdf)

22/1-20 – Sigrid Hjørnegård « Hvordan redusere utslippene fra norsk matproduksjon? »

Sigrid Hjørnegård (Ås kandidat 1990 ) var leder i Norges Bygdeungdomslag og informasjonssjef i Norges Bondelag (NB) før hun deltok ( pol . statssekr . mm.) i den rødgrønne regjeringen 2005 2011 . Sigrid hadde så en direktørstilling i Energi Norge før hun vendte tilbake til NB (ass. g en sekr ., 2018; gen .s ekr ., våren 2019)

Sigrid Hjørnegård sin presentasjon 22/1-20: Hvordan redusere utslippene fra norsk matproduksjon? – (pdf)

13/11-19 Kjell Stenstadvold: « Har USA grunn til å bekymre seg for Kina? Om Kinas økonomiske og industrielle utvikling. »

Stenstadvold var lærer og forsker ved Norges Handelshøyskole i 12 år. Deretter arbeidet han i oljeindustrien i 7 år, var direktør i NHOs bransjeforening for metallurgisk industri og miljøsjef for hele prosessindustrien de neste 6 årene. De siste 18 år av sitt yrkesliv arbeidet han i Hydro, hvorav i Kina i perioden 1998-2002.

Stenstadvold sin presentasjon 13/11-19: Har USA grunn til å bekymre seg for Kina? Om Kinas økonomiske og industrielle utvikling (pdf)

30/10-19 Bente Hagem: « Hvilke faktorer påvirker utviklingen av strømprisen i Norge? »

Hagem (MSc Industriell økonomi, NLH) er tidligere direktør i Gilde og Statoil, nå direktør i Statnett. Hun har bred internasjonal erfaring, er styreleder i European Network of Transmission System Operators for Electricity i Brussel og sterkt engasjert i å realisere et felles europeisk kraftmarked.

Bente Hagem sin presentasjon 30/10-19: Hvilke faktorer påvirker utviklingen av strømprisen i Norge? (pdf)

2/10-19 Ragnhild Halvorsen: « Uvanlige matreaksjoner, allergi, intoleranse eller noe helt annet »

Halvorsen er lege og spesialist i immunologi. Som overlege ved Voksentoppen Senter for Astma og Allergi har hun arbeidet med metodikk for studier av matallergi hos barn. Hun har skrevet bok-kapitler og bidratt til en allergikokebok. Hun er styremedlem i Eldre legers forening og er en aktiv og samfunnsinteressert pensjonist.

Ragnhild Halvorsens presentasjon 2/10-19: «Uvanlige matreaksjoner, allergi, intoleranse eller noe helt annet» (pdf)