Alle innlegg av Akademiet

2/10-19 Ragnhild Halvorsen: « Uvanlige matreaksjoner, allergi, intoleranse eller noe helt annet »

Halvorsen er lege og spesialist i immunologi. Som overlege ved Voksentoppen Senter for Astma og Allergi har hun arbeidet med metodikk for studier av matallergi hos barn. Hun har skrevet bok-kapitler og bidratt til en allergikokebok. Hun er styremedlem i Eldre legers forening og er en aktiv og samfunnsinteressert pensjonist.

Ragnhild Halvorsen

Ragnhild Halvorsens presentasjon 2/10-19: «Uvanlige matreaksjoner, allergi, intoleranse eller noe helt annet» (pdf)

18/9-19 Knut Bjørlykke: « Forbruk og produksjon (gruvedrift) av de geologiske metallressurser – utfordringer for miljøet globalt og lokalt»

Bjørlykke har vært professor i Bergen og Oslo og er mest kjent for sine studier i geokjemi, sedimentologi og oljegeologi. Han deltar aktivt i den offentlige debatten om energi og miljø, og hvordan gruvedrift av metaller knyttet til det grønne skiftet, f.eks. i batterier til elbiler, påvirker miljøet.

Knut Bjørlykke

Knut Bjørlykke sin presentasjon 18/9-19: Forbruk og produksjon av de geologiske metalressurser (pdf)

4/9-19 Alf Bjørseth: « Verdens energiforsyning sannsynlig utvikling i de nærmeste tiåra »

Bjørseth er dr. philos. fra UiO. Etter 11 år innen forskning ved daværende Sentralinst. for industriell forskning gikk han til
industrien og var bl.a. forskningsdirektør i Norsk Hydro og teknologidirektør i Elkem, deretter leder av Radium
hospitalets forskningsstiftelse. Bjørseth har etablert flere industribedrifter, herunder REC (Renewable Energy Corporation), NORSUN og Scatec.

Alf Bjørseth

Alf Bjørseth sin presentasjon 4/9-19 : « Verdens energiforsyning sannsynlig utvikling i de nærmeste tiåra » (pdf)

Tidligere foredrag

Under finner du tidligere foredrag.

5/6-19 – Utferd, busstur til Nesodden

Frammøte ved parkeringsplassen til Eika Sportssenter nær Meierikrysset. Vi kjører kl. 09.00.
På vår vei mot Nesoddtangen vil Olav Haugdahl og Vidar Asheim fortelle litt om historien rundt Årungselva og Tjuvåsen.

Program:
Besøk på Sunnaas Sykehus.
Lunsj på Helviktangen kafe
Nesodden kirke

Les hele programmet her (pdf)

Pris og påmelding:
Turen, inkl. mat og drikke, koster kr 500 pr. person.
Betales til kontonr 1135.06.15654 før avreise.

Påmelding til Anders Heen anders.heen8@gmail.com
eller tlf. 92 62 41 02 innen 22. mai.

helleviktangen cafe
Helleviktangen cafe

Turen til Fet ble kansellert grunnet nytt regelverk for terrorsikring av atomavfallsdeponiet i Himdalen

22/5-19 – Catharina Nes: «»Kunstig intelligens» – kan utviklinga (også) gå i retning av «digitalt diktatur»»?

Catharina Nes er fagdirektør i Datatilsynet. Der har hun i flere år hatt ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet.
Hun er også teknospaltist i Dagens Næringsliv og setter et kritisk søkelys på (de potensielle) ulempene ved den teknologiske utviklinga innen informasjonsteknologi. 

Catharina Nes
Catharina Nes

22/5-19 – Catharina Nes: «Kunstig intelligens» – kan utviklinga (også) gå i retning av «digitalt diktatur ?» (pdf)


8/5-19 – Liv Finstad: «Hva skal vi med politiet?»

Liv Finstad er professor emerita ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Få kjenner politiet bedre, både fra innsiden og utsiden, enn henne. 

I mer enn fire tiår har hun forsket på, og forsøkt å forstå seg på, politiet. Hun har nylig utgitt boken Hva er POLITI (2018).

Liv-Finstad-fotograf-Line Ørnes Søndergaard
Liv Finstad er professor i kriminologi og var en av lederne av kvinnebevegelsen på 70 tallet. Universitetsplassen Oslo 30.08.2013 FOTO: LINE SØNDERGAARD /UNIVERSITAS

27/3-19 – Harald Kryvi: «Overbefolkning: Det store problemet som ingen vil snakke om»

Harald Kryvi er zoolog, professor og kunstner. Etter han ble dr.philos. på haiers anatomi i 1978, har han ledet forskningsprosjekter og forskergrupper innen fiskers makro- og mikroanatomi ved UiB, særlig fokusert på laks. Han har også studert klassisk grafisk bildeteknikk og er kjent for sine anatomiske kobberstikk. 

27/3-19 Harald Kryvi : «Overbefolkning; Det store problemet ingen vil snakke om» (pdf)