Alle innlegg av Akademiet

24/1-24 – Øyvind Bratberg: «Verdikamp i London. Hva skal det nye Storbritannia være?»

Øivind Bratberg er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap (ISV). Han har mastergrad i moderne historie fra University of Liverpool og statsvitenskap fra UiO. Han har også doktorgrad fra ISV.
Bratberg er aktiv spaltist og kommentator med ulike bidrag om britisk politikk i Morgenbladet, Klassekampen, NRK og TV 2.
I 2013 utga han boka Skyggebilder av Storbritannia om ulike samfunnsutfordringer britene sto overfor, og i 2015 Britiske statsministre 1900-2015 sammen med Hans Olav Lahlum.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen

6/12-23 – Tilstandsrapport fra NMBU

Styreleder Hanne Refsholt og rektor Siri Fjellheim vil berette om viktige ting for NMBU i året som har gått og utsiktene framover.
Møtet vil finne sted i Vitenparken kl. 1215 og det serveres lunsj.

Pga begrenset plass, er det nødvendig med påmelding. Plass tildeles etter prinsippet «førstemann til mølla ….»

Påmelding til pensjonistakademiet@gmail.com

Vennligst opplys om eventuelle allergier ved påmelding.

25/10-23 – Kirsti Strøm Bull: Det samiske folk – en historie om rett og urett.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen

Kirsti Strøm Bull er professor emerita ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett. Hennes faglige kompetanseområder er særlig fast eiendoms rettsforhold og samerett.

Kirsti Strøm Bull er medlem av forskergruppe i naturressursrett. Hun var leder for Reindriftslovutvalget (1998-2001) og medlem i Samerettsutvalget 2 (2001-2007). Hun har også vært med i arbeidet med utkast til en nordisk samekonvensjon (2003-2005).

13/9-23 – Arne Bardalen: Nye Nordiske Ernæringsråd; hvorfor det gikk galt da man ville integrere bærekraft.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen

Arne Bardalen er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1978. Han arbeidet som konsulent, rådgiver, prosjektleder og avdelingssjef i landbrukssektoren frem til 1993. I 1993 ble han utnevnt til Landbruksdirektør i Oslo og Akershus. Fra 1998 var han assisterende fylkesmann og i 2001 konstituert fylkesmann i Oslo og Akershus.

30/8-23 – Margareth Øverland: Hva skal husdyra våre spise? – svaret ligger i skogen og havet.

Sted: TU101 underetasjen i Tårnbygningen

Margareth Øverland er utdannet innen husdyrernæring ved Montana State University og har dr.grad fra NMBU. Hun er i dag professor ved NMBU og har siden 2014 ledet Foods of Norway, et verdensledende forskningssenter ved NMBU som arbeider med utvikling av nye fòrråvarer fra fornybare ressurser ved bruk av moderne bioteknologi.