Alle innlegg av Akademiet

13/2-19 – Hilde Mellegård: «Genredigering i fremtidens matproduksjon – muligheter og utfordringer»

Mellegård er seniorrådgiver i Bioteknologirådet, med særlig ansvar for GMO (genmodifiserte organismer). 
Hun er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole, med doktorgrad i mattrygghet/mikrobiologi fra samme sted, og har erfaring fra klinisk praksis, næringsmiddelindustri og flere år som forsker innen mattrygghet. 

– Hilde Mellegård sitt foredrag – 13/2-19: «Genredigering i fremtidens matproduksjon – muligheter og utfordringer»

30/1-19 – Gunnar Gundersen: «Sau, hjortevilt og ulv i distrikts-Norge»

Gundersen er nå næringspolitisk sjef i Glommen Skog etter tre perioder på Stortinget (fram til 2017). 
Han er økonom – med fordypning i skogbruksøkonomi – fra USA, skogeier, tidligere næringslivsleder og konkurransesvømmer. 
Gundersen har hatt mange sentrale styreverv innen både næringsliv og idrett. 

– Gunnar Gundersen sin presentasjon 30/1-19: – Mot nytt storopprør i rovviltpolitikken?

16/1-19 – Lisbeth Gederaas: «Hvilken trussel innebærer fremmede planter for kulturlandskap og utmark?»

Lisbeth Gederaas, dr.scient. i plantefag, leder arbeidet med økologisk risikovurdering av fremmede arter i Artsdatabanken. 
Gederaas har yrkesbakgrunn fra landbruksforskning, undervisning og forvaltning, har et stort nettverk og har flere styreverv i vitenskapelige institusjoner og frivillige organisasjoner. 

– Lisbeth Gederaas sitt foredrag 16/1-19: «Hvilken trussel innebærer fremmede planter for kulturlandskap og utmark?» (pdf)