Alle innlegg av Akademiet

22/5-24 – Karl Ove Moene: Den nordiske modellen – en suksess!

Karl Ove Moene

Karl Ove Moene er professor emeritus ved Økonomisk Institutt ved UIO. Moene er cand. oecon. fra Universitetet i Oslo (UiO) i 1977 og er dr. philos. fra 1984.
Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenligning av økonomiske institusjoner, særlig i arbeidsmarkedet. Han er kjent som en original tenker med en spiss penn. Han skriver jevnlig kronikker i Dagens Næringsliv.
Siden 2002 har Moene vært knyttet til Centre for the Study of Civil War ved Institutt for fredsforskning.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen

5/6-24 – Årets utferd går til Kistefos Museum

Invitasjon er sendt til akademiets medlemmer.
På grunn av begrenset plass på bussen (ca 50 plasser) må vi prioritere etter prinsippet «først til mølla får malt». Pensjonistakademiets medlemmer er prioritert.

Påmelding ved å betale kr 900 til vår konto nr 1135 06 15654.
Vennligst oppgi navn ved betaling.

Program:
Bussavgang 5. juni kl 10:00 fra Eika P-plass i Ås
Lunsj på Kistefos ca. kl 12. Meny: Elgkarbonader.
Kl 13:30 Oppdeling i to grupper og omvisning med guide. 
Omvisningen tar 1,5 til 2 timer.
Bussavgang fra Kistefos ca. kl 15:30 med antatt ankomst Ås ca kl 17:30.

Les mer om Kistefos: https://www.kistefosmuseum.no/

17/4-24 – Tor-Aksel Busch: Svenske tilstander – hva skjer i vårt naboland?

Tor-Aksel Busch er pensjonert riksadvokat. Busch har arbeidet hele sitt yrkesaktive liv på forskjellige nivåer i påtalemyndigheten med unntak av to år som dommerfullmektig.
I mer enn tredve år arbeidet han ved Riksadvokatembetet, først som assisterende riksadvokat og deretter som riksadvokat fra 1997 til 2019 (Norges lengstsittende.)

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen