Alle innlegg av Akademiet

6/12-23 – Tilstandsrapport fra NMBU

Rektor Siri Fjellheim, NMBU. Foto Håkon Sparre.
Rektor Siri Fjellheim. Foto Håkon Sparre.

Styreleder Hanne Refsholt og rektor Siri Fjellheim vil berette om viktige ting for NMBU i året som har gått og utsiktene framover.
Møtet vil finne sted i Vitenparken kl. 1215 og det serveres lunsj.

Pga begrenset plass, er det nødvendig med påmelding. Plass tildeles etter prinsippet «førstemann til mølla ….»

Påmelding til pensjonistakademiet@gmail.com

Vennligst opplys om eventuelle allergier ved påmelding.

25/10-23 – Kirsti Strøm Bull: Det samiske folk – en historie om rett og urett.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen

Kirsti Strøm Bull er professor emerita ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett. Hennes faglige kompetanseområder er særlig fast eiendoms rettsforhold og samerett.

Kirsti Strøm Bull er medlem av forskergruppe i naturressursrett. Hun var leder for Reindriftslovutvalget (1998-2001) og medlem i Samerettsutvalget 2 (2001-2007). Hun har også vært med i arbeidet med utkast til en nordisk samekonvensjon (2003-2005).

13/9-23 – Arne Bardalen: Nye Nordiske Ernæringsråd; hvorfor det gikk galt da man ville integrere bærekraft.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen

Arne Bardalen er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1978. Han arbeidet som konsulent, rådgiver, prosjektleder og avdelingssjef i landbrukssektoren frem til 1993. I 1993 ble han utnevnt til Landbruksdirektør i Oslo og Akershus. Fra 1998 var han assisterende fylkesmann og i 2001 konstituert fylkesmann i Oslo og Akershus.

30/8-23 – Margareth Øverland: Hva skal husdyra våre spise? – svaret ligger i skogen og havet.

Sted: TU101 underetasjen i Tårnbygningen

Margareth Øverland er utdannet innen husdyrernæring ved Montana State University og har dr.grad fra NMBU. Hun er i dag professor ved NMBU og har siden 2014 ledet Foods of Norway, et verdensledende forskningssenter ved NMBU som arbeider med utvikling av nye fòrråvarer fra fornybare ressurser ved bruk av moderne bioteknologi.

7/6-23 – Utferd Atlungstad brenneri

Velkommen til sommeravslutning: Tur til Atlungstad brenneri

Avreise med buss fra Sørhellinga klokka 1000 – forventet retur ca klokka 1700.
Buss, lunsj og omvisning koster kr 750 pr person.
Lunsj: det blir valg mellom 2 menyer. Eventuell akevitt må betales separat.

Påmelding gjøres til Ingrid Fergestad Bugge:
ingridbugge51@gmail.com og betaling til Pensjonistakademiets
konto nr 1135 06 15654 innen 10. mai.
(Vennligst merk betaling med navn på den som du betaler for)

På grunn av begrenset plass på bussen (ca 50 plasser) må vi prioritere etter prinsippet «først til mølla får malt». Pensjonistakademiets medlemmer er prioritert.

Bekreftelse på plass sendes ut 10. mai.