Alle innlegg av Akademiet

Pensjonistakademiet avlyser møtevirksomheten inntil videre

Nye, nasjonale anbefalinger for å unngå smittespredning medfører at Pensjonistakademiet avlyser møtevirksomheten inntil videre.

Den 5. november ble det kunngjort nye, nasjonale anbefalinger for å unngå spredning av koronasmitte. Blant anbefalingene inngår følgende:

    ·   Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker i de kommende ukene.

Styret anser at vi ville bryte med denne anbefalinga hvis vi fortsatte å invitere medlemmene i Pensjonistakademiet til foredragsmøter. Vi har også i mente at samtlige medlemmer er i risikogruppa, noen med underliggende tilstander, som ytterligere forsterker faren ved eventuell smitte.

Mot denne bakgrunn avlyser styret med dette møtene den 18.11. og 2.12., og tar sikte på å gjenoppta virksomheten den 13.1.21.

Vi vil imidlertid revurdere situasjonen i begynnelsen av desember og holder døra (litt) på gløtt for å få høre rektors tilstandsrapport den 16.12. Dere vil få melding om konklusjonen mht. dette ei ukes tid før denne datoen.

Med vennlig hilsen fra styret

Avlyst! 18/11-20 – Ole Moen: «USA etter presidentvalget»

Møtet vil foregå i Aastveit auditorium i Bioteknologibygningen kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig.
Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com

Ole Moen tok sin doktorgrad i American Studies ved University of Minnesota i 1978, har en mastergrad i samme fagfelt, også fra University of Minnesota, og engelsk hovedfag fra Universitetet i Oslo.

Han har i sine USA- studier arbeidet mest med forfatningshistorie, politikk og minoriteter, men er godt oppdatert på en rekke andre felt innenfor kultur og samfunnsliv.

Avlyst! 2/12-20 – Jens Strøm: «Utfordringer knyttet til salg av frukt og grønt før og nå – forskningsbasert forbrukerorientering»

Møtet vil foregå i Aastveit auditorium i Bioteknologibygningen kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig.
Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com

Jens Strøm er utdannet ved BI og har jobbet med frukt og grønt i 52 år, 29 av disse årene som forskningsdirektør i Bama.

Han har samarbeidet med mange forskningsaktører i bransjen (Nofima, Sintef, NMBU, NIBIO) og har fulgt utviklingen i den moderne forbrukers krav og ønsker til omsetning av frukt og grønt på nært hold.

4/11-20 – Arve Iversen: «Fra forskning til bedrift – om oppstart og overlevelse fram mot regulær drift»

Møtet vil foregå i Aastveit auditorium i Bioteknologibygningen kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig.
Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com

Iversen er cand.real. fra UiB med hovedfag i organisk kjemi. Han arbeidet som vit.ass./stipendiat ved UiB i 4 år og som forsker i 6 år ved nåværende NOFIMA før han i 1987 etablerte Troll Salmon AS.

Bedriften har nå 22 ansatte og driftsinntekter i 2019 på 60 mill. kr. Ny fabrikk for utvidelse av produksjonen sto klar i Vestby den 1.11.19.

21/10-20 – Aasmund Bunkholt: «Fra to-mannsboliger til verdens høyeste trehus – Mjøstårnet – på drøye 15 år – hva skjedde?»

Møtet vil foregå i Aastveit auditorium i Bioteknologibygningen kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig.
Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com

Bunkholt er tømrer, treteknolog fra NLH med tilleggsutdannelse fra BI og Univ. of Minnesota.

Han har arbeidet i NISK, SND, treindustri, Innovasjon Norge og er nå daglig leder i TreFokus. Han er universitetslektor på NTNU, styreleder i NTNU Wood og Pådriv, og har sittet i programstyrer i Forskningsrådet de siste 25 årene.

Aasmund Bunkholt sitt foredrag 21/10-20: «Fra to-mannsboliger til verdens høyeste trehus – Mjøstårnet – på drøye 15 år – hva skjedde?» (pdf)

7/10-20 – Kristin Clemet: «Hvordan vil samfunnet kunne endres som følge av koronapandemien?»

Møtet vil foregå i Bioteknologibygningen onsdag 7. oktober kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig.
Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com

Kristin Clemet er utdannet siviløkonom fra NHH og er i dag daglig leder i tankesmia Civita.

Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001–2005, viseadm. direktør i NHO fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært blant annet arbeids- og administrasjonsminister (1989–1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989–1993) og har hatt en rekke verv i organisasjons- og næringsliv. Hun deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom radio/TV, aviser og foredrag.

Kristin Clemet sitt foredrag 7/10-20: «Hvordan vil samfunnet kunne endres som følge av koronapandemien?» (pdf)

Kristin Clemet
Kristin Clemet, foto: CF Wesenberg kolonihaven.no

For at møtet skal være i henhold til gjeldende smittereglement, må vi gjennomføre følgende tiltak:

·         Vi må ha påmelding; dere må svare på denne mailen. Frist: Dagen før.

·         For å få tilstrekkelig avstand i møterommet, må vi benytte et større rom. Vi har fått tilgang til det store auditoriet i Bioteknologibygget hvor det ligger godt til rette for oss.

·         Styret vil påse at alle bruker Antibac ved inngang i bygget, og at alle respekterer 1-meteres kravet både når dere går inn og ut av salen.

·         Ta med yttertøy inn i salen.

·         Styret vil ikke tilby «Pensjonist-lunsj» umiddelbart etter foredraget, men dere kan spise lunsj på Vitenparken eller i en av Samskipnadens kantiner på campus.

·         Hvis dere har symptomer på sykdom eller er usikre på egen helsesituasjon, hold dere hjemme. 

Avlyst! 11/6-20 – Utferd til Kjeller.

Atomreaktoren hos Institutt for energiteknikk (IFE) er stengt, men mye forskning videreføres under overskrifta: «Forskning for en bedre fremtid. IFE er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling».

Vi får ei innføring i virksomheten der. Etterpå et enkelt måltid på husmannsplassen Sludderud i Fet hvor det er et gårdsmuseum. Fullstendig program med påmelding sendes ut i april/mai.

Institutt for energiteknikk