8/5-24 – Oscar Puschmann: Norsk Landskap i endring

Oskar Puschmann er en norsk landskapsgeograf og fotograf. Han har siden 1994 arbeidet ved Norsk institutt for skog og landskap og gjort en rekke refotograferinger basert på eldre landskapsfotografier av Axel Lindahl og Anders Beer Wilse.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen