7/2-24 – Svein Sundsbø: Strømprisutvalget – har de noen løsning?

Svein Sundsbø er siviløkonom fra NLH i 1969. Han var landbruksminister 1985 – 86 og politisk rådgiver i flere departementer.
Han var i 2023 medlem av regjeringens ekspertutvalg som vurderte prisfastsettelsen på strøm.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen