6/3-24 – Thrond Haugen: Hva skjer med Oslofjorden – Etterfulgt av årsmøtet

Trond Haugen

Thrond Oddvar Haugen er professor i fiskeøkologi og forvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for økologi og naturforvaltning.

Etter foredraget blir det årsmøte for Pensjonisakademiet Campus Ås