3/4-24 – Tormod Heier: «Hva truer Norge? Sivilsamfunnet som landets førstelinjeforsvar»

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner, professor-II ved Høgskolen i Innlandet og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen