24/1-24 – Øyvind Bratberg: «Verdikamp i London. Hva skal det nye Storbritannia være?»

Øivind Bratberg er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap (ISV). Han har mastergrad i moderne historie fra University of Liverpool og statsvitenskap fra UiO. Han har også doktorgrad fra ISV.
Bratberg er aktiv spaltist og kommentator med ulike bidrag om britisk politikk i Morgenbladet, Klassekampen, NRK og TV 2.
I 2013 utga han boka Skyggebilder av Storbritannia om ulike samfunnsutfordringer britene sto overfor, og i 2015 Britiske statsministre 1900-2015 sammen med Hans Olav Lahlum.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen