22/5-24 – Stig Jarle Hansen: Hvem er Houthi-bevegelsen og hva vil de i Gaza-konflikten?

Karl Ove Moene har dessverre nettopp meldt avbud. Vi har derfor måttet endre i programmet.

Stig Jarle Hansen er professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragic, NMBU.
Hansen har spesialisert seg på sikkerhetspolitikk på Afrikas Horn og er spesialist på jihadist/islamist grupper i Afrika og har bl.a. kommentert om dette temaet internasjonale media og vært sakkynbdig vitne i norske, britiske og tyske rettssaker med hensyn til jihadistiske ekstremister.
Hansen ga i 2013 ut Al Shabaab in Somalia (Oxford University Press, New York).

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen