22/5-24 – Karl Ove Moene: Den nordiske modellen – en suksess!

Karl Ove Moene

Karl Ove Moene er professor emeritus ved Økonomisk Institutt ved UIO. Moene er cand. oecon. fra Universitetet i Oslo (UiO) i 1977 og er dr. philos. fra 1984.
Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenligning av økonomiske institusjoner, særlig i arbeidsmarkedet. Han er kjent som en original tenker med en spiss penn. Han skriver jevnlig kronikker i Dagens Næringsliv.
Siden 2002 har Moene vært knyttet til Centre for the Study of Civil War ved Institutt for fredsforskning.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen