21/2-24 – Trond Blindheim: Politiske partier som merkevare. Hvem er hvem av norske partier i vår «Andeby».

Trond Blindheim er dosent ved Høgskolen i Kristiania. Han har særlig befattet seg med tema markedsføring og forbruk.
Han har skrevet flere bøker, artikler, kronikker og deltatt mye i samfunnsdebatten.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen