17/4-24 – Tor-Aksel Busch: Svenske tilstander – hva skjer i vårt naboland?

Tor-Aksel Busch er pensjonert riksadvokat. Busch har arbeidet hele sitt yrkesaktive liv på forskjellige nivåer i påtalemyndigheten med unntak av to år som dommerfullmektig.
I mer enn tredve år arbeidet han ved Riksadvokatembetet, først som assisterende riksadvokat og deretter som riksadvokat fra 1997 til 2019 (Norges lengstsittende.)

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen