25/10-23 – Kirsti Strøm Bull: Det samiske folk – en historie om rett og urett.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen

Kirsti Strøm Bull er professor emerita ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett. Hennes faglige kompetanseområder er særlig fast eiendoms rettsforhold og samerett.

Kirsti Strøm Bull er medlem av forskergruppe i naturressursrett. Hun var leder for Reindriftslovutvalget (1998-2001) og medlem i Samerettsutvalget 2 (2001-2007). Hun har også vært med i arbeidet med utkast til en nordisk samekonvensjon (2003-2005).