22/11-23 – Kjell Roland: Paradigmeskifte i energimarkedene – hvor går veien videre?

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen

Kjell Roland startet som forsker i Statistisk sentralbyrå, så en av gründerne av ECON Senter for økonomisk analyse, deretter CEO i Norfund og har nå en portefølje med styreverv og strategisk rådgivning innenfor fornybar energi og grønn industri. Han var medlem i Energikommisjonen.