13/9-23 – Arne Bardalen: Nye Nordiske Ernæringsråd; hvorfor det gikk galt da man ville integrere bærekraft.

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen

Arne Bardalen er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1978. Han arbeidet som konsulent, rådgiver, prosjektleder og avdelingssjef i landbrukssektoren frem til 1993. I 1993 ble han utnevnt til Landbruksdirektør i Oslo og Akershus. Fra 1998 var han assisterende fylkesmann og i 2001 konstituert fylkesmann i Oslo og Akershus.