11/10-23 – Gaute Einevoll: Mot en vitenskapelig forståelse av bevissthet?

Sted: BTA07 Aastveit, Bioteknologibygningen

Gaute Einevoll er fysiker og hjerneforsker og er professor i fysikk ved NMBU og Universitetet i Oslo. Han er en ivrig popularisator og har siden 2019 laget podcasten «Vett og vitenskap».