8/2-23 – Torstein Steine: «Skrantesjuke hos rein (CWD) – katastrofe eller spøkelse midt på dagen»

Torstein Steine er utdannet husdyrbruker ved NMBU og har doktorgrad i husdyravl.
Han har lenge arbeidet som avlssjef og fagsjef hos GENO, og senere var han instituttleder ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap,