22/3-23 – Petter Bae Brandtzæg: «Falske nyheter – før, nå og i framtiden»

Petter Bae Brandtzæg er professor i medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital.
Brandtzæg var en av de første i Norge som forsket på falske nyheter i EU-prosjektet REVEAL. Han har skrevet en rekke kronikker og artikler om falske nyheter.