22/3-23 – Petter Bae Brandtzæg: «Fra falske til kunstige nyheter»

Obs! Sted: Bioteknologibygget, Åstveits auditorium BTA07

Petter Bae Brandtzæg er professor i medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital.
Brandtzæg var en av de første i Norge som forsket på falske nyheter i EU-prosjektet REVEAL. Han har skrevet en rekke kronikker og artikler om falske nyheter.