22/2-23 – Ole Christen Reistad: «Kan vi få kjernekraft i Norge?»

Foredraget etterfølges av årsmøtet i Pensjonistakademiet

Reistad er utdannet dr. ing. i reaktorfysikk ved NTNU og i USA og har dr. grad i reaktorfysikk. Han var reaktorsjef ved Kjeller, og strålevernssjef på Kjeller for radiofarmakaproduksjon (radioaktive legemidler) ved Institutt for energiteknikk (IFE). Reistad har hatt ulike roller i Statens strålevern og IFE.