12/4-23 – Tormod Heier: «Hvorfor startet Ukrainakrigen, og hva er konsekvensene for Norge og Europa?»

Sted: Bioteknologibygget, Åstveits auditorium BTA07, kl 1215

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor ved FHS.
Heier har tidligere jobbet i bl.a. Brigade Nord, Etterretningstjenesten, Forsvarsdepartementet og Afghanistan, og har en doktorgrad i statsvitenskap fra UiO. Han er prof. II ved Høgskolen i Innlandet og docent ved Försvarshögskolan i Stockholm.