10/5-23 – Margaret Øverland: «Hva skal husdyra våre spise – svaret ligger i skogen og havet»

Margareth Øverland er utdannet innen husdyrernæring ved Montana State University og har dr. grad fra NMBU.
Hun er i dag professor ved NMBU og har siden 2014 ledet Foods of Norway, et verdensledende forskningssenter ved NMBU som arbeider med utvikling av nye fôrråvarer fra fornybare ressurser ved bruk
av moderne bioteknologi.