10/5-23 – Inger Merete Hobbelstad: «Arven etter den greske mytologien»

Sted: Bioteknologibygget, Åstveits auditorium BTA07, kl 1215

Inger Merete Hobbelstad er journalist, kulturkommentator i NRK og forfatter av flere bøker.
Hun har mastergrad i litteraturvitenskap med en oppgave om Homers Iliaden.