28/9-22 – Lars Fredrik Stuve: «Beredskap, sjølforsyning og matsikkerhet»

Lars Fredrik Stuve var adm.dir. i Norske Felleskjøp 1998-2019, der han hadde hovedansvaret for å utvikle den nye markedsordningen for korn i Norge.

Han har også vært næringspolitisk sjef i Norges Skogeierforbund, politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet og organisasjonssjef i Drammensdistriktets Skogeierforening etter endt NLH-utdannelse.

Lars Fredrik Stuve sitt foredrag 28/9-22: «Beredskap, sjølforsyning og matsikkerhet» (pdf)