14/9-22 – Sjur Tveite: «Det nye Vannsenteret ved NMBU har et viktig samfunnsoppdrag»

Sjur Tveite er utdannet ved NLH og har bred erfaring fra forskningsbasert virksomhet i ulike bransjer.

Han er nå daglig leder ved Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) som er under etablering på Campus Ås. Senteret skal bidra til kostnadseffektive investeringer i samfunnskritisk infrastruktur.