9/3-22 – Tormod Heier: «Hvor går det norske forsvaret?»

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor ved FHS. Heier har tidligere jobba i blant annet Brigade Nord, Etterretningstjenesten, Forsvarsdepartementet og Afghanistan, og har en doktorgrad i statsvitenskap fra UiO. Han er prof. II ved Høgskolen i Innlandet og docent ved Försvarshögskolan i Stockholm.