9/2-22 – Eli Moen: «Hva skal vi leve av etter oljen?»

NB!: Sted  Festsalen i Urbygningen kl. 1215

Eli Moen er dr.philos. i økonomisk historie fra UiO og professor (emeritus) i International Management ved BI.
Hun har publisert en rekke bøker, kapitler og artikler nasjonalt og internasjonalt om globalisering, økonomisk historie og industrihistorie, næringsutvikling, arbeidsmarked og -organisering, nærings- og innovasjonspolitikk.

9/2-22 – Eli Moen sitt foredrag : «Hva skal vi leve av etter oljen»? (pdf)

Foredraget etterfølges av årsmøtet i Pensjonistakademiet.

Saksliste med dokumenter finner du her!