9/2-22 – Eli Moen: «Hva skal vi leve av etter oljen?»

NB!: Sted  Festsalen i Urbygningen kl. 1215

For at møtet skal være i henhold til gjeldende smittereglement, må vi ha påmelding til: anders.heen8@gmail.com  
Frist: mandag 7. februar.

Eli Moen er dr.philos. i økonomisk historie fra UiO og professor (emeritus) i International Management ved BI.
Hun har publisert en rekke bøker, kapitler og artikler nasjonalt og internasjonalt om globalisering, økonomisk historie og industrihistorie, næringsutvikling, arbeidsmarked og -organisering, nærings- og innovasjonspolitikk.

Foredraget etterfølges av årsmøtet i Pensjonistakademiet.

Saksliste med dokumenter vil være hos medlemmene seinest 1 uke før årsmøtet, dvs. 2. februar i år.