6/4-22 – Mari Sundli Tveit: «Grønn satsing innen norsk forskning»

Sted: Sørhellinga kl 1215. Det tilbys pensjonistlunsj til kr 50 i kantina som tidligere.

Mari Sundli Tveit er cand.agric. i naturforvaltning og professor i landskapsarkitektur ved NMBU. Hun var rektor ved NMBU fra 2014 til 2019; da som første kvinnelige og yngste noensinne. Hun har vært politikkdirektør i NHO (2019–2021) og har siden mars 2021 vært administrerende direktør i Norges forskningsråd.