4/5-22 – Christoffer Sahl: «Fremtidens energitilgang i Norge og i verden»

Christoffer Sahl har studert økonomi ved UiN, statsvitenskap ved UiO og allmennlærerfag ved OsloMet. Han er i dag seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling i NHO, der han er sekretariatsleder for «Grønt
landtransportprogram». Arbeidsområdet omfatter næringspolitikk, energi og klima.