4/5-22 – Kjell Arve Kure: « Norsk skogindustri hva blir frem tiden »

Kjell Arve Kure er utdannet ved NMBU på tekniske fag med treteknologi som hovedfag. Han har doktorgrad fra NTNU og var 3 år på PFI ( Papirindustriens forskningsinstitutt) og deretter 22 år i Norske Skog , og av disse 8 år som fabrikksjef ved Saugbrugs AS. Nå selvstendig konsulent.

(foredraget er erstatning for Christoffer Sahl: Fremtidens energitilgang i Norge og i verden. Meldt forfall).