20/4-22 – Odd Vangen: IKKE «Berre ein gris» …om grisen i fortid og nåtid – med en forskers skråblikk.

Professor Odd Vangen fra NMBU er professor i husdyravl og genetikk ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han snakker om prinsippene bak avlsarbeidet, og gir oss en innføring i begreper, systemer, mål og tiltak:  med et skråblikk!. Vangen peker på at våre raser har bruksformål der eksteriør er en funksjon av bruksområdet.

Møtet er kl 12.15 i Sørhellinga . Vi kan også tilby pensjonistlunsj til kr 50 som tidligere.

Odd Vangen sitt foredrag: IKKE «Berre ein gris» 20/4-22 (pdf)