18/5-22 – Per Harald Grue: «Fra Landbruksmuseum til Vitenpark og vitenskapshistorie».


Per Harald Grue er sivilagr. dr. Scient og forskn.ass. ved NLH.
Deretter sekr. Øksnes-utvalget og pers. sekr. for Thorstein Treholt Oskar Øksnes. Underdirektør, landbruksdirektør og departementsråd i LD (seinere LMD). Ledet jordbruksforhandlingene i 29 år.

(Foredraget er erstatning for Petter Bae Brandtzæg – Falske nyheter. Meldt forfall).