18/5-22 – Petter Bae Brandtzæg: «Falske nyheter – før, nå og i fremtiden»


Petter Bae Brandtzæg er professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital. Brandtzæg var en av de første i Norge som forsket på falske nyheter i EU-prosjektet REVEAL.
Han har skrevet en rekke kronikker og artikler om falske nyheter.