Avlyst! 12/1-22 – Jørund Rolstad: «Skogbranner rundt om i verden – verre enn før? Hvorfor – og hva med lille Norge? «

Foredragsmøtet 12. januar avlyses

Styret har vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha dette møtet.

Rolstad er dr.agric. i viltforvaltning fra NMBU i 1989, etter det seniorforsker (primært skoghistorie, skogbrann og biologisk mangfold) ved NIBIO. Han ledet det 4-årige NFR-prosjektet «ClimFire» som så nærmere på hvilke effekter klimaendringene kan få for skogbranner i Norge. Brannsommeren 2018 var han hyppig gjest i mediene.