Avlyst! -1/6-22 – Utferd Kjeller

Vi har i fått beskjed om at IFE på Kjeller dessverre ikke kan ta imot en gruppe som oss. De har fått et strengere regelverk når det gjelder besøk.

Det som forundrer oss, er at vi for en uke siden fikk telefon om at besøket 1. juni går som planlagt. Styret synes det er beklagelig at vi ikke fikk denne beskjeden mye tidligere.

Foredraget 18. mai blir derfor det siste arrangementet før sommerferien.