27/10-21 – Sylvi Haldorsen: «Oaser før og nå – om vannressurser i ørkenen»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.

Haldorsen er dr.philos. fra Universitetet i Bergen og var professor i geologi ved NMBU 1989-2009.
Hun har vært visepresident i Den internasjonale geologiske unionen (IUGS) 2004-2008 og har ledet UNESCOs Geoscience Programme.

I de siste årene har hun vært med i ledelsen av et internasjonalt nettverk innen grunnvann og klima.

Sylvi Haldorsen sin presentasjon 27/10-21: «Oaser før og nå – om vannressurser i ørkenen» (pdf)