24/11-21 – Knut Einar Rosendahl: «Kan vi vokse oss ut av klimakrisa?»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.

Rosendahl er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU. Han er utdannet cand.polit. og dr.philos. ved UiO.
Hans forskningsområder er miljø- og energiøkonomi, med spesielt fokus på klimapolitikk.

Han er leder for Teknisk beregningsutvalg (TBU) Klima.

Knut Einar Rosendahl sin presentasjon 24/11-21: «Kan vi vokse oss ut av klimakrisa?» (pdf)