13/10-21 – Kari Klanderud: «Norske fjell gror igjen i et varmere klima»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.

Klanderud (hovedfag UiB, dr.grad NMBU) er professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU, med fagområde planteøkologi og effekter av klimaforandringer.

Hun er mye i felt og har en stor vitenskapelig produksjon. Sist vi så henne, var i NRK-programmet «Natur i endring».

Kari Klanderud sit foredrag 13/10-21: «Norske fjell gror igjen i et varmere klima» (pdf)