10/11-21 – Nicolai Tangen: «Oljefondet – etablering, utvikling, aktuelle problemstillinger»

Sted: Auditorium Aastveit i Bioteknologibygningen.

Tangen har gått Forsvarets russiskkurs, har sin økonomiutdanning fra Wharton School of Finance i USA samt mastergrader i hhv. kunsthistorie og organisasjonspsykologi.

Hele hans yrkesliv har vært knytta til finansnæringa, som analytiker og fondsforvalter, før han grunnla og ble sjef for investeringsfondet AKO Capital i 2005.

Fra 1.9.20 har Tangen vært administrerende direktør for Oljefondet.