1/9-21 – Atle Fretheim: «Hva VEIT vi om virkningen av tiltaka mot koronasmitte?»

Dette møtet vil bli holdt i Festsalen, Urbygningen, fordi det fortsatt er koronarestriksjoner ved NMBU og press på de store auditoriene.
Husk påmelding til: anders.heen8@gmail.com pga. eventuell smittesporing.

Fretheim er fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet og professor II ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Han er utdannet lege, men har de siste 20 åra jobbet mest som forsker. Han forsøker blant annet å bidra til mer og bedre bruk av forskning i helsepolitiske beslutningsprosesser.

Atle Fretheim sin presentasjon 1/9-21 : «Hva VEIT vi om virkningen av tiltaka mot koronasmitte?» (pdf)