7/4-21 – Avlyst! – Einar Risvik: «Fra tradisjonell bruk til nye muligheter for bygg i norsk kosthold»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 7. april.

Det betyr at møtet med Einar Risvik avlyses.

Risvik (siv.ing. kjemi NTNU, dr. agric.) var sentral ved etablering av forbrukerforskning ved Nofima (Matforsk). Forskningsdirektør samme sted 1995-2013.

I senere år har fokus vært kosthold for barn og eldre. Risvik har skrevet flere bøker og er aktiv i media. Styreleder i stiftelsen Skolematens venner.