7/4-21 – Einar Risvik: «Fra tradisjonell bruk til nye muligheter for bygg i norsk kosthold»

Risvik (siv.ing. kjemi NTNU, dr. agric.) var sentral ved etablering av forbrukerforskning ved Nofima (Matforsk). Forskningsdirektør samme sted 1995-2013.

I senere år har fokus vært kosthold for barn og eldre. Risvik har skrevet flere bøker og er aktiv i media. Styreleder i stiftelsen Skolematens venner.