27/1-21 – Avlyst! -Atle Fretheim: «Hva veit vi om virkningen av tiltaka mot koronasmitte?»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 27. januar.

Det betyr at møtet med Atle Fretheim om koronasmitte avlyses.

Fretheim er fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet og professor II ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han er utdannet lege, men har de siste 20 årene jobbet mest som forsker. Han forsøker blant annet å bidra til mer og bedre bruk av forskning i helsepolitiske beslutningsprosesser.

Møtet vil foregå i Aastveit auditorium i Bioteknologibygningen kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig. Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com