24/3-21 – Avlyst! – Kari Klanderud: «Norske fjell gror igjen i et varmere klima»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 24 mars.

Det betyr at møtet med Kari Klanderud avlyses.

Klanderud (hovedfag UiB, dr.grad NMBU) er professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU, med fagområde planteøkologi og effekter av klimaforandringer. Hun er mye i felt og har en stor vitenskapelig produksjon. Sist vi så henne, var i NRK-programmet «Natur i endring».