19/5-21 – Representant(er) for Oljefondet: «Oljefondet – etablering, utvikling, aktuelle problemstillinger»


Styret har ført en dialog med Oljefondet om å få en foredragsholder til å fortelle oss om virksomheten.

Avtalen er blitt at kommunikasjonssjef Thomas Solberg Sevang kommer, forhåpentlig i følge med Nicolai Tangen (leder).

Oljefondets pressetalsmann Thomas Solberg Sevang
Oljefondets pressetalsmann Thomas Solberg Sevang